Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er Storås-alternativet dyrest

Artikkelen er over 2 år gammel

11. februar stilte Erling Riis følgende spørsmål til Bane NOR i Sandefjord Blads nettavis: «Hva er årsaken til at korridor Torp Vest ikke blir påført kostnader i forbindelse med tunnel under Haslejordet?»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svaret er følgende: det planlegges betongtunnel under Haslejordet både i Torp vest-korridoren og Storås-korridoren. Begge disse tunnelene koster penger, men Storås-traséen er svært mye dyrere. Selv om begge korridorene krysser Haslejordet, går de på forskjellige steder gjennom området. Her er det vekslende grunnforhold: I Storås-traséen er det mye lengre ned til grunnfjell enn i Torp vest-traséen. Det betyr at prisen per meter med tunnel blir langt dyrere i Storås-korridoren fordi fundamenteringen (spunting og forsterkning) er mer krevende. Meterprisen blir høyere enn i Torp vest-korridoren. I tillegg er betongtunnelen i Storås-alternativet 520 meter, mens tunnelen i Torp vest-alternativet er nesten 100 meter kortere. 

Det utgjør store deler av den totale prisforskjellen mellom alternativene: Storås koster hele 800 millioner kroner mer enn Torp vest.

LES HVA ERLING RIIS SKRIVER HER: Dette er min mening om dobbeltsporet, og dette vil jeg ha svar på, prosjektleder i Bane NOR!

Betongtunnelen på Haslejordet utgjør to tredjedeler av disse millionene. De øvrige pengene går blant annet til enda en betongtunnel i Storås-korridoren, i Unnebergskogen, nærmere Sandefjord Torp Lufthavn.

Når det gjelder de fysiske forskjellene på korridorene, kan våre fagrapporter kort oppsummeres slik:

Etter at jernbanen er bygget skiller det lite mellom korridorene ved Hasle/Drakåsen, der begge alternativer går i tunnel. I Unnebergdalen går begge traséene på bru og det er mindre forskjeller mellom korridorene. Lengst nord i Hjertås er Storås-korridoren bedre fordi den hovedsakelig går i tunnel, mens Torp Vest-korridoren går delvis i tunnel og delvis i dagen.

Denne forskjellen forsvarer imidlertid ikke merkostnaden på 800 millioner kroner.

Leserbrevet fortsetter under illustrasjonen.

 

Det er Bane NORs ansvar å jobbe for realistiske og gjennomførbare løsninger, slik at vi får et klimavennlig, raskt og moderne transporttilbud mellom Porsgrunn og Oslo. Dobbeltsporet mellom Stokke og Virik i Sandefjord kommune er ett viktig ledd i denne satsingen.

Gjennomføring av tiltaket kan settes på spill om det velges løsninger som gir langt høyere kostnader uten å gi adskillig bedre løsninger eller økt samfunnsnytte. Derfor har vi anbefalt Torp vest- korridoren og frarådet Storås-korridoren.

ANDRE MENINGER:

Nå må det ryddes plass til høyhus!

Veit du ikke hva sperm er?

Røkkes skyskraper her? Hva er dette for noe galskap?  

Kommentarer til denne saken