Derfor gikk Bjørn Ole Gleditsch over Torvet med bind for øynene

Det er gjort store opprustning på Torvet, og nylig ble det lagt ned ca 160 meter med heller i asfalten som skal fungere som ledelinjer. Norges Blindeforbund markerte dette ved å utfordre ordfører Bjørn Ole Gleditsch til en prøvetur.