I midten av mars fikk Statens naturoppsyn (SNO) rapporter om døde og syke ærfugler ved kysten flere steder i landet, blant annet i Vestfold. Det ble samlet inn 100 fugler som skulle analyseres, i håp om å finne dødsårsaken.

Nå er den altså klar: Fuglene døde av mangel på næring. De var avmagret og hadde lave nivåer av tiamin (vitamin B1).

– Slike episoder er ikke helt uvanlig på senvinteren når mattilgangen er lav og fugler bruker ekstra mye energi på å lete etter mat og regulere kroppstemperaturen. Ved å følge utviklingen over tid kan vi finne svaret på om dette var en enkelthendelse, eller om vinterens fugledød varsler en mer varig ustabilitet i økosystemet, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Fant haglfragmenter

94 av fuglene som ble analysert ble røntgenfotografert. I 13 av fuglene ble det funnet haglfragmenter.

Forskerne skriver imidlertid i sin rapport at de ikke finner noen direkte sammenheng mellom skadeskyting og dødsårsak, bortsett fra at fuglene som er utsatt for skadeskyting kan være mer sårbare for perioder med næringssvikt.

– Vi ser alvorlig på den høye andelen skadeskutte fugler. Jegere har ansvar for å unngå skudd på for langt hold under jakta, og å bruke ammunisjon som er egnet til jaktformen, sier Myklebust.

En rapport som oppsummerer årets hekketidstellinger vil være klar i desember. Rapporten vil også sammenligne utviklingen i bestandene som ble berørt av økt dødelighet i vinter med øvrige bestander.