Gå til sidens hovedinnhold

Derfor mener vi at Gokstadkorridoren er best

Artikkelen er over 2 år gammel

Fagrapportene slår fast at Gokstadkorridoren har den beste stasjonsplasseringen, best sentrumstilknytning, størst potensial for sentrumsutvikling i Sandefjord, flest bosatte og arbeidsplasser nær stasjonen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandefjord Turistforening mener også at Gokstadkorridoren er det beste alternativet. Gokstadkorridoren må derfor legges til grunn også i den videre planlegging. Korridoren medfører de minst negative konsekvenser for natur, kulturminner, jordvern og friluftsliv i forhold til hva Torp vest korridoren vil medføre. Gokstadkorridoren følger i stor utstrekning dagens jernbanetrase, berører ikke Hjertås friområde og legger minst beslag på dyrket mark og har de langt laveste investeringskostnader.

Verdien av å opprettholde Hjertås som et uberørt rekreasjonsområde er uvurderlig i et folkehelseperspektiv. Friluftsliv er selve motoren i et folkehelseperspektiv.

Nærhet til tilrettelagte friluftsområder selve nøkkel for å lykkes med å begrense helsekostnader og øke livskvaliteten. Sandefjord Blad i samarbeide med Sandefjord kommune arrangerte konkurransen over det mest populære friluftsområde i Sandefjord. Hjertås ble vinneren. Turistforeningen har siden den gang merket 10 km med stier, løyper og montert over 100 turskilt.

Hjertåstoppen 148 moh er registrert som den mest besøkte og populære kommunetoppen i Vestfold de siste 10 årene. Antatt besøkende i Hjertås årlig anslås til et sted mellom 8 000 til 10 000.

Hjertås har en rekke vernede og bevaringsverdige områder som gravhaugene fra vikingetiden, Kleverdalen, Møllersring, Brekkeringen, Hjertåstoppen og Bygdeborgen. Det må i planene tas høyde for at det i Hjertås vil kunne avdekkes flere kulturminner.

Kommentaren fortsetter under kartutsnittet:

 

Hvis imidlertid valget blir Torp Vest korridoren, må de store negative konsekvensene som følge av trasevalget begrenses.

Skjæringen i Stangeskogen må tildekkes/etableres som en miljøtunnel for å redusere traseens rasering av et uerstattelig tur- og frilufts området mest mulig.

Videre må det etableres støyreduserende tiltak ifm. tunnel inn-/utløp og støyskjerming av brua over Unnebergdalen til et akseptabelt nivå. Se kartutsnitt.

ANDRE MENINGER:

Kommentarer til denne saken