Vi har publisert dokumentet i sin helhet slik at personnummer også framkommer. Er det feil?

For å vurdere dette har vi blant annet konsultert forvaltningsloven §13. andre ledd der det heter «Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige.» Les mer om det her.

Personnummer er offentlig informasjon, en identifikator som er helt nødvendig for å skille personer fra hverandre i storsamfunnet. Enhver som ber om det skal få oppgitt personnummer ved å ringe Folkeregisteret.

Vi har også konsultert Datatilsynet hjemmeside der det heter: «Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer. Nummeret regnes ikke som en sensitiv personopplysning og er ikke taushetsbelagt.»

Les mer om det her.

Der presiseres det også at personnummer ikke skal brukes som legitimasjon. At en person oppgir et korrekt fødselsnummer er ingen garanti for at vedkommende er den personen gir seg ut for å være.

Så er det i dette tilfellet et tinglyst dokument, og hele poenget med tinglysing er at det skal være offentlig slik at tredjeparter skal kunne kjenne til avtalen. Slik Sandefjords Blad ser det, er tredjepart i denne sammenheng byens befolkning som nå ikke har adgang til strandsonen ved Thorsholmen. Det er derfor et poeng at vi kan dokumentere hva som har skjedd og viderebringe det tinglyste dokumentet i sin helhet.

Det er også relevant å vite at det gis unntak for store deler av personvernet dersom behandlingen av personopplysninger skjer «utelukkende for journalistiske formål». Les mer om det her.

For å være imøtekommende har vi imidlertid nå fjernet personopplysninger fra denne nettartikkelen.