Gå til sidens hovedinnhold

Derfor vil vi opprettholde rådmannens kutt i merkantile stillinger

Artikkelen er over 1 år gammel

Sandefjord har vært styrt av et borgerlig flertall i hundre år, med et lite unntak av en delt periode på 90-tallet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette flertallet har sammen med en kyndig administrasjon satt tæring etter næring i generasjoner, som har ført til at økonomiforvaltningen i Sandefjord er i en annen divisjon enn kommunene rundt oss.

Strukturelle endringer som en befolkning med færre i arbeidsfør alder, lavere vekst i produktiviteten, overforbruk av ressurser, kraftig oppbremsing i global vekst og utfasing av oljeindustrien endrer handlingsrommet.

Offentlig forbruk må reduseres, og vi må få mer ut av de midlene vi har. Med en offentlig sektor som er størst i OECD burde det være mulig.

Dette gir seg utslag i budsjettdebattene hver høst, og debattene kommer til å øke i intensitet ettersom man før eller siden vil nærme seg det berømte beinet.

Jeg mener vi har en del å gå på, men det innebærer prioriteringer.

Vi kan begynne med vårt eget budsjett som ble lagt frem på tirsdag, men som druknet i debatten om restaurant og matfag ved SVGS. Det mest kontroversielle fra Høyres ståsted er at vi opprettholder rådmannens kutt i merkantile stillinger.

LES OGSÅ: I denne saken har jeg sett at Høyre lokalt har frekkhetens nådegave.

Dette gjør vi fordi vi har erfaringer eksempelvis fra Færder som viser oss at det var upopulært i begynnelsen, som jo endringer stort sett alltid er, men at det etter noen år har funnet en form som man i det store og hele er tilfreds med. Ved skolene våre er det ingen sammenheng mellom ressurser man bruker og størrelsen på skolen. Vi har skoler med under 150 elever som har de samme ressursene som skoler med 420 elever.

Er det fravær over lengre tid har man ingen sektretærfunksjon. Tjenesten er sårbar når den hviler på enkeltpersoner, noe man unngår ved å samle tjenesten i et senter. Sandefjordsskolen er i forkant når det gjelder digitalisering, og kommunikasjonen hjem-skole foregår ofte på digitale flater. Det er en villet utvikling.

LES OGSÅ:

Vi har også kontaktlærerfunksjonen som har et vesentlig ivaretagelselement i seg når det gjelder omsorg for elevene. I sum gjør det at vi mener at her er det rom for besparelser. Så vil det nok være uenighet om dette, og i særdeleshet for de det gjelder, fagforeninger, og øvrige ansatte i skolen.

Det man ønsker å prioritere er oftest det man vil ha på forsiden. Jeg nøyer meg med å peke på at vi ønsker en satsing på ungdomsklubben Napern’ samt i Stokke.

LES OGSÅ: En ode til sekretærene

Vi har valgt å prioritere disse da vi hører at det er her behovet for dette er størst. I tillegg ønsker vi å se på om det er mulig å få til noe i regi av nærmiljøordningen. Det trengs som kjent en landsby for å oppdra et barn, og vårt håp er at vi skal kunne få til en ordning i «landsbyene» denne kommunen består av.

Det aller viktigste i dette budsjettet er det rådmannen selv legger frem som jo i sakens natur stort sett er i tråd med posisjonens signaler. Vi trenger handlingsrom til å foreta nødvendige investeringer. Nytt sykehjem på Nygård er i startfasen, det samme med fleksibel kulturarena ved Hjertnes.

LES OGSÅ: Massivt engasjement for å beholde Britt og kollegene på skolene: – Jeg er overveldet. Det varmer og er helt enormt.

Nye skoler er på trappene, og det er også barnehager på Varden og i Høyjord. Det kommer til å bli behov for barnehageplasser i Stokke i det mellomlange bildet, og her kommer det også til å bli behov for sykehjemsplasser. Alt dette koster. Derfor må vi fortsette å sette tæring etter næring, og det er behov for prioriteringer. Det er også nødvendig å ta et standpunkt og stå for det.

Det gjør ikke de som styrer i fylkeskommunen. Når debatten raser om restaurant og matfag skal legges ned skyter de som er ansvarlige overalt.

Overalt bortsett fra på seg selv. Den blå regjeringen kutter overføringer og vi leser at Høyre lokalt har frekkhetens nådegave. Alt skal bortforklares for man evner ikke å prioritere, ei tar man ansvar. Det har vært hevdet at nedleggelse slett ikke var aktuelt, så ble det aktuelt, deretter gikk man ut og «reddet» linjen og til sist har man nå «pause».

Høyre får skylden for dette for vi tvang gjennom en fylkessammenslåing ingen ville ha, men selv har de intet ansvar for egne budsjetter. Man kan undres hvorfor vi egentlig trenger fylkeskommunen hvis de ikke har ansvar for noe, men det er jo bare Høyre og Frp som vil legge den ned.

LES OGSÅ: I denne saken har jeg sett at Høyre lokalt har frekkhetens nådegave.

Vil bare minne om at Høyre har styrt Vestfold fylkeskommune med stø hånd siden etableringen i 1964 med unntak av fire år. Vil kritikerne på venstresiden tilbake til et Høyrestyrt Vestfold når Høyre får skylda for at de selv ikke kan prioritere?

Tilbake til egen kommune så ble de ulike partienes budsjetter som sagt lagt frem på tirsdag, og heller ikke i kommunens budsjetter evner venstresiden å prioritere.

Det presenteres en lang rekke kostbare tiltak i deres alternativ – faktisk til en total sum på hele 27 millioner. AP, SV og MdG har ikke mer penger enn oss andre, men kommunalministeren har bevilget penger til koronatiltak. Disse får ben å gå på. Selv har jeg utfordringer med å se hvordan leirskole skal være et koronatiltak, men det finnes det sikkert en forklaring på.

Det aller mest problematiske ved dette er at over halvparten av midlene som er tenkt brukt til for eksempel teststasjon, smittevern ved Torp, økt bemanning i helsetjenesten, på sykehjem, omsorgsboliger, ved skoler, barnehager eller der rådmannen trenger disse midlene for å drifte kommunen i en ekstraordinær situasjon, er brukt opp på gode formål som AP, SV og MdG «prioriterer». Vi er tilbake til utgangspunktet: Prioriteringer og ansvar.

Vi mener vi er tjent med å foreta prioriteringer. Det tror vi innbyggerne setter pris på. Jeg tror også man setter pris på et ærlig standpunkt fremfor å bli forledet og lurt. Kanskje er det en medvirkende årsak til at Høyre får fornyet tillit igjen og igjen.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.