Enkelte har det vi kan kalle inngående og grundig kjennskap, og har en lang historie med huset, også i alle rundene som byens ungdom og øvrige kulturutøvere har hatt hver gang det har vært nødvendig å kjempe for å få beholde huset som byens lille lavterskelscene. Det har vært flere kamper, og de har gått over år.

LES OGSÅ: Foreslår riving av Verdensteateret – det skaper protester

Både på Facebook og via leserbrev i SB ble det etterlyst handling fra Sandefjord Kulturråd kort tid etter at SB slapp nyheten om at arkitekten fra SPIR foreslo riving eller delvis riving av Verdensteateret. Det er fint at folk er ivrige etter å høre vår stemme, og vi skal her forsøke å si hva vi tenker så langt:

Sandefjord Kulturråd har kjøpt seg tid, først og fremst fordi vi ønsket å drøfte dette i hele det 10 personers store styret vårt. Vi har hentet inn faktakunnskap om aktivitet på huset de siste åra, samt utvikling av pris, og andre rammer etter at nye drivere er på plass.

LES OGSÅ: "Akkurat nå går det et ansiktsløst Rivningsspøkelse gjennom byen vår mens det mumler «stål, betong og glass», «stål, betong og glass», «stål, betong og glass»."

Sandefjord Kulturråd har hele tiden hatt Verdensteateret nevnt i sitt handlingsprogram. Først og fremst som en lavterskelscene, og en type lokalt kulturhus for beboere i Sandefjord Sentrum. Et hus som nærliggende barneskoler skal kunne sette opp små forestillinger på, og et sted hvor møter og markeringer kan kunne finne sted. Et sted med atmosfære og historisk sus, hvor det er enkelt å «plugge seg inn» og hvor små produksjoner kan avløse hverandre som perler på en snor. Verdensteateret er et hus som får folk til å snakke sammen.

LES OGSÅ: Eldfrid og mange andre raser mot riveplaner

Det enkelte kanskje ikke har fått med seg, er at vi i 2018 hadde en situasjon hvor Verdensteateret sto uten drivere. Sandefjord Kulturråd var lenge klar over situasjonen, og etterlyste flere ganger i løpet av dette kalenderåret oppdatering på situasjonen fra Sandefjord Kommune/Kulturkontoret.

Verdensteateret Kulturhus er foreløpig vår eneste scene ved siden av store Hjertnes. Dersom våre politikere vurderer å rive dette bygget, tenker vi de klart og tydelig sier: «Her skal vi fra og med nå ikke ha mer rekruttering av kulturell art». Vi velger å tro at politikerne ikke gjør noe såpass brutalt.

Én av SKR sine viktigste oppgaver er å bevare rom for kultur. Og en by som Sandefjord, som er kjent for et aktivt kulturliv, trenger flere arenaer for flere typer uttrykk. Vi velger å tro at våre politikere denne gangen ikke våger å rasere kulturell infrastruktur for så å overgi dette til private utbyggere.

Så skal vi samtidig si at det er mange som trenger en større hall enn det Verdensteateret kan tilby. De trenger også større garderober. Og et scenehus som blant annet tillater å bruke scenografi som kan flyttes på. Kulturlivet i Sandefjord har svart på en lang liste hva som er deres behov, noe også SKR må forholde seg til.

Dersom Sandefjord skal være en pulserende by med liv mellom husene, må det investeres. De fleste forstår antakelig at når det er nærmere 50 år siden det ble investert sist, kommer det til å svi litt ekstra, siden det er så sjeldent en investerer.

Saken skal opp i Hovedutvalg for miljø- og plansaker 18.12. Der skal det avgjøres hvorvidt Verdensteateret og Napergården skal innlemmes i planområdet. Planarbeidet, mener rådmannen, bør avgjøre om riving av hele eller deler av bygningene skal tillates.

Vi oppfordrer alle kulturinteresserte til å følge handlingsgangen, sakspapirer ligger på Sandefjord kommunes hjemmesider, og linker er ute i sosiale medier.

ANDRE MENINGER:

Legg ned taxfree-handelen om bord

Riving av Verdensteateret bryter med alt vi har vedtatt, og som forplikter!

Verdensteateret er en institusjon i byen, og riving bør være helt uaktuelt!