Nicolaysen var plan- og bygningssjef i Sandefjord kommune fra 1980 til 1990. Han husker at politikerne på den tiden ønsket minst mulig støy og pålegg.

– Men vi hadde behov for å få oversikt over tilstanden i strandsonen. Derfor la vi fram en sak der utslippene fra vann- og kloakkanleggene i de forskjellige hyttefeltene skulle kartlegges. Det var veldig greit å få til politisk at hyttene skulle følge forurensingsforskriften, sier han.

LES OGSÅ: Mener 11 tiltak på denne strandeiendommen er ulovlige

Fikk pålegg

På bakgrunn av vedtaket fikk ansatte i kommunen i oppdrag å registrere utslipp fra hytteområdene i Sandefjord.

– De registrerte samtidig andre forhold. Mange hytteeiere fikk pålegg om å fikse avløpet, men ulovlig byggeaktivitet ble også avdekket da vi sjekket om det forelå godkjenninger av tiltaket i arkivet. Vi fikk en rimelig god oversikt over statusen blant hyttene i kommunen på den måten, forteller han.

LES OGSÅ: Hevder dette er en vanlig fritidsbåt

Ikke frislipp

Før Nicolaysen ble plan- og bygningssjef i Sandefjord kommune hadde daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland ønsket å inspirere hyttekommunene i Norge til å rydde opp i strandsonen og gjøre oppkjøp av tomter for å sikre friarealer for innbyggerne. Kommunene fikk statlige midler for å kunne gjennomføre disse oppkjøpene.

– Askvika og Fruvika på Vesterøya var to av områdene som ble sikret gjennom disse oppkjøpene. Men det er selvfølgelig lett for lokalpolitikerne å bruke statlige midler. Samtidig kan jeg ikke huske at det var noen ekstrem aktivitet i 100-metersbeltet i min tid som plan- og bygningssjef. Det var langt fra noe frislipp. Vi var forholdsvis restriktive på at hyttene ikke skulle bygges for store. Vi la oss på datidens husbankstørrelse, som var på rundt 100 kvadratmeter. Vi ville ikke ha for store hytter som kunne privatisere kystlinjen vår, sier han.

Men at det begynte å bli vanskeligere for vanlige folk å nyte strandsonen ble han klar over allerede på 80-tallet.

– Vi begynte å få inn klager fra hytteeiere på naboers utbygging. Det forteller at det begynte å bli trangt allerede da, sier Nicolaysen.

LES OGSÅ: Fjernes ikke utkragende veranda og steinblokker innen 10. oktober, risikerer eieren forelegg

Privatisert område

Samtidig sier Nicolaysen at det ble gjort feilvurderinger med tanke på allmennhetens tilgang til strandsonen.

– Det var snakk om å ha en sammenhengende kyststi mellom Stub og innerst i Kilen. Den stien stopper nå brått ved Berggren. Kilen brygge har privatisert området. Slik jeg ser det, burde Kilen brygge ha blitt bygget på innsiden av Kilgata, og dermed gjort sjøsiden lettere tilgjengelig for alle. Det er sørgelig at Kilen brygge har klemt seg ut mot vannet på det jeg mener er en uheldig måte. Her burde kommunen vært litt rausere mot byens befolkning, sier han.

Han tror utbyggingen av strandsonen i Sandefjord i framtiden vil begrense seg.

– Jeg tror at opinionen etter hvert vil bli såpass sterk at videre utbygging vil bli vanskelig. Myndighetene bør vurdere sterkere virkemidler, for eksempel ekspropriasjon fra grunneiere, for å sikre fellesskapet tilgang til sjøen, sier han.

LES OGSÅ: Ligger få meter fra vannkanten: Reagerer på trapp, støttemur og at hyttas grunnflate virker utvidet