Gå til sidens hovedinnhold

Det bør ikke være legitimt å bruke helt villedende og opplagt uriktig informasjon for å samle oppslutning for sin sak, Gunnestad!

Det går nå mot et økonomisk ragnarok for Sandefjord kommune, og det blir et voldsomt redusert tjenestetilbud for innbyggerne på alle områder, skriver Anne Torill Gunnestad i SB 23/3.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er alle visstnok også ført bak lyset av durkdrevne politikere fra alle partier i saken om ny skolestruktur.

Hva i all verden skjer, tenker vel den jevne avisleser.

Jo, skriver Gunnestad, kommunen skal investere tre milliarder kroner i ny skolestruktur, og dette må tas igjen av drastiske innsparinger som innbyggerne ikke er informert om. Det blir rask reduksjon av stillinger i skole, barnehage, helse- og omsorgsetaten, kutt på kultursiden og i vedlikehold av offentlige bygninger og veier.

Forskjell på investeringer og drift

Så vil kanskje noen av de økonomisk interesserte avislesere lure på om det ikke er forskjell på investeringskostnader og driftskostnader. Til og med om det ikke er slik at investeringer i nytt i stedet for det gamle, ofte gir lavere vedlikeholdskostnader? Når man investerer, tar man jo heller ikke automatisk fra driftsbudsjettet, men man låner (lave renter nå), tar av oppsparte midler eller forutsetter en langsiktig gevinst ved lavere driftskostnader ved nytt materiell/bygninger.

Hvor har du tre milliarder fra?

Noen observante avislesere vil også ha sett at kommunens rådmann, faglig ansvarlig for kommunens økonomi, i en annen avisartikkel nylig skriver at investeringsnivået for den mest omfattende omstrukturering samlet for skoler og barnehager over tid er på omtrent 1,8 milliarder, ikke tre milliarder. Men ved ikke å gjøre noe i det hele tatt med strukturen så vil det likevel koste oss rundt én milliard. Ved lavere driftskostnader for nytt blir forskjellen muligens ytterligere redusert.

Er du du som fører folk bak lyset?

Politikerne er derfor selvsagt heller ikke forelagt noe som helst om slike voldsomme reduksjoner i tjenestetilbudet til innbyggerne, slik Gunnestad beskriver. Av den enkle grunn at det ikke vil være nødvendig.

Det å føre folk bak lyset, er også et tema for Gunnestads artikkel.

Alle tilgjengelige tall presentert her og i offentlig tilgjengelige utredninger viser at det nok ikke er administrasjon og politikere som er fremst i å føre noen bak lyset her. Heller burde innsenderen gå i seg selv for å se på gyldigheten i de økonomiske argumenter hun fremfører for å samle folk i sin motstand mot en endret skolestruktur.

Du villeder for å samle oppslutning

Så er det jo helt legitimt for enhver å være imot de planer som foreligger både mht. størrelser, beliggenhet, tomtevalg osv. og ønske å gi uttrykk for sitt syn. Eller ønske å påvirke til endringer. Noe det fortsatt vil være muligheter til underveis.

Men det bør ikke være legitimt å bruke helt villedende og opplagt uriktig informasjon for å samle oppslutning for sin sak.

Skjulte prosesser?!

Heller ikke bør det være legitimt å betegne dette som skjulte prosesser. Det har vært offentlighet rundt dette siden starten i 2017. Alle partier har ikke vært enige om alt underveis, det skulle bare mangle. Skolepolitikk er viktig for alle de politiske partier, og man har forskjellige syn. Diskusjonene vil alltid vise det. Men fremdriften i denne saken har vært preget av bred enighet på mange områder.

Våre lokale folkevalgte fortjener derfor en bedre attest enn «skjult prosess» for den jobben som så langt er gjort.

Kommentarer til denne saken