I Sandefjord har vi mange store saker, men den som får aller mest oppmerksomhet, er skolestruktursaken. Det manes til kamp!

Jeg kan forstå det. Jeg har sympati for dere som tenker at skolen skal bli borte og lokalmiljøet blir stående skrantende igjen.

Poenget med en ny skole på Vesterøya er ikke å rasere lokalmiljøet, eller å gjøre det vanskeligere for foreldre og barn. Det er for å gjøre det bedre og smartere.

Senterpartiet har ikke sett seg blind på utbyggeres tegninger eller vyer og visjoner om hvor flott det kan bli. Vi har sett på demografien, altså avstanden og der folk bor. Vi har sett på verdien av en ny nærskole som kan gi barna deres den beste læringen. Vi har sett fremover for å gi elevene og lærere de beste mulighetene til å lykkes.

Vi skal følge opp for å sikre at skolen har gode soner og mindre enheter. Vi skal følge opp med uteområder tilpasset klassene og læringsmiljø som gir barna det beste vi kan tilby.

Senterpartiet mener at nærmiljøutvalgene bør bestå slik de er i dag. Strukturen på dem bør ikke endres. Vi har i rammesaken bedt rådmannen finne 2 millioner kroner for å styrke arbeidet nærmiljøutvalgene gjør. Det er fordi vi tror lokalsamfunn er mer enn skole. Ja, skolen spiller en rolle, men lokalsamfunn er noe mer. Vi skal styrke, utvikle og jobbe med lokalsamfunnene.

Senterpartiets nærskoleprinsipp har ofte blitt dratt frem som et argument for at vi ikke kan gå for ny skole på Vesterøya. Det stemmer ikke. Nærskoleprinsippet går ut på at alle barn i Norge skal gå på den skolen som ligger nærmest deres bosted og at ingen barn skal måtte flytte vekk fra hjemmet, dvs. bo på internat for å gå på skole. Det er ikke tilfelle på Vesterøya! De aller fleste har gå-/sykkelavstand til en ny nærskole.

De viktigste faktorene for oss er godt læringsmiljø, gode lærere, bredt fagmiljø for lærere og gode lokaliteter. Det kan legges mye i dette, og det kan vris på, men ikke gjør det du som leser. Les det som det er ment. Positivt.

For oss er ikke størrelsen det aller viktigste. Vi tror på små enheter og seksjonerte avdelinger inne på skolen. Vesterøya er folkerik. Her er det naturlig med en større skole som kan fungere godt, også i fremtiden.

En skolestruktur er alltid vanskelig, og vi ser at på Vesterøya er demografien slik at vi kan lage en felles skole. Det er ikke sikkert det er like lett når vi kommer til neste steg av skolestrukturen, men på Vesterøya er vi positive. Så lenge plasseringen ikke blir på dyrket mark.