Det er bred politisk enighet om avdelingsledermodellen. Og det var en enstemmig Fellesnemd som i juni 2016 vedtok at denne skulle innføres i hele den nye kommunen.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til Lags aat alle kann ingen gjera;

det er no gamalt og vil so vera.

Eg tykkjer stødt, at det høver best

aa hjelpen den, som det trenger mest

Det fremsettes en rekke påstander om Sandefjordskolen i disse dager, men innledningsvis vil jeg takke alle lærere, mellomledere, rektorer og administrativ ledelse i KBU for innsatsen i disse utfordrende tider. Vi vet at arbeidspresset har vært stort, usikkerheten betydelig og utfordringene har stått i kø. I denne tiden har vi sett en utrolig kreativitet og stå på vilje blant lærerne og ledere på alle nivåer i Sandefjordskolen.

Digitale kvantesprang

Podkaster og YouTube-kontorer dukker opp på løpende bånd og rektorer melder om kvantesprang hva gjelder skolens digitale utvikling. Vi har fått testet kvaliteten på systemene og plattformene skolene er bygget på og de har tålt denne testen svært godt. Fleksibilitet, tilpasningsevne og stor arbeidsinnsats har preget skolehverdagen til de aller fleste og til disse retter vi en velfortjent takk!

I spesielle situasjoner, som ellers, spiller det en rolle hvem som sitter ved roret. Gjennom flere år har politisk og administrativ ledelse har lagt til rette for digital utvikling. Det er bevilget ekstra midler til digitale enheter til elevene, og det er prioritert betydelige ressurser på å utvikle lærernes digitale kompetanse.

Systemene var på plass

Da Sandefjord over natten skulle flytte 7300 elever fra klasserommet til digitale plattformer, hadde alle elevene en digital enhet, systemene var på plass og kunnskapen hos lærerne var til stede. Når man nå heldigvis kommer tilbake til mer normale tilstander, er det mange som er engstelige over innvirkning nedstengningen av skolene har hatt på enkelte elevers læring og psykiske helsetilstand.

Vi kommer også i denne situasjonen til å kartlegge elevene slik at vi vet om, og hvem som eventuelt har behov for ekstra oppfølging. For øvrig helt i tråd med barneombudet Inga Bejer Engs anbefaling. Hun er, i likhet med oss, i særdeleshet bekymret over elever med svakt læringsutbytte og elever som på andre måter kan ha utfordringer.

Modellen evaluert to ganger

Vi ser enkelte er kritiske til avdelingsledermodellen. Denne er blitt evaluert av to eksterne miljøer i 2014/15. Begge evalueringene hevder at modellen har vært avgjørende for resultatforbedringen vi har vært vitne til i Sandefjordskolen.

I sist kommunestyremøte 30.04 behandlet vi en revisjon med fokus på elevenes psykososiale skolemiljø. Også i denne sammenhengen blir avdelingsleder omtalt i positive vendinger som en som bidrar til god oppfølging av elevenes skolemiljø.

Det er bred politisk enighet om avdelingsledermodellen, og det var en enstemmig Fellesnemd som i juni 2016 vedtok at denne skulle innføres i hele den nye kommunen, noe som senere ble gjentatt i et enstemmig hovedutvalg for oppvekst og kunnskap. I drøftinger med hovedtillitsvalgte fra Skolelederforbundet, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i november 2016, fremkom følgende innspill: «Avdelingsledermodellen anses å være svært positiv for elevenes læring og vi ønsker en innføring på linje med det Sandefjord gjorde i 2011».

Noen er mer høylytte enn andre

Det vil alltid være slik at man ikke får med seg alle i en retning. Dette vil nok i særdeleshet gjelde innenfor områder der den politiske uenigheten er fremtredende. Som vi har sett, tar man til orde for et en annen politisk retning basert på ens eget politiske ståsted. Det er selvsagt helt legitimt, men det betyr ikke at det er en utbredt enighet om dette eller at det gjelder «alle». Her, som ellers, er det nok også slik at de som er uenig i valg av retning er mer høylytte enn de som er enig.

Vi har omfattende kartlegginger på alle nivåer i Sandefjord kommune, ikke bare skolen. HR kartlegger en rekke forhold ved de 5200 ansatte i Sandefjord kommune, inklusive våre 715 lærere. Disse kartleggingene viser at Sandefjordskolen ikke står tilbake for noen, og scorer høyt på medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin.

Medarbeidere får brukt egen kompetanse på en god måte, og skolene har en ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste (10-faktor, 2019).

Vi er attraktive

Hva gjelder skoleledelse så opplever vi, i motsetning til mange andre kommuner, ingen utfordringer med å rekruttere dyktige og dedikerte ansatte. Tvert imot: sist det ble utlyst ledig rektorstilling, fikk vi 18 kvalifiserte søkere hvilket er høyst uvanlig. Hvert år de siste tre årene har i snitt 120 lærere kjempet om 30 stillinger på barnetrinnet, og 140 lærere om 20 stillinger på ungdomstrinnet. Fordelen med høye søkertall er at vi over tid får bygget opp en lærerstand som er høyst profesjonelle.

Sandefjordskolen lykkes i langt større grad enn de fleste andre kommuner med det vi anser er det aller viktigste oppdraget i skolen; Å sørge for at elevene gis et godt utgangspunkt for å mestre sin egen framtid. Dette er spesielt viktig for de elevene som trenger det mest. Systematiske kartlegginger forteller oss at innsatsen som legges for dagen i Sandefjordskolen utgjør en forskjell og at vi kan være stolte av lærere, ledere og øvrige ansatte i skolen som bidrar til dette.

Det gir motivasjon og vilje til å holde stø kurs når man gang på gang får bekreftet at vi i særdeleshet hjelper de som trenger det mest.

Så får man heller tåle at man ikke kan gjøre alle til lags.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.