Gå til sidens hovedinnhold

Det er dyrt å bygge tunnel i leire. Og det er ikke verdt de 800 millionene ekstra

Artikkelen er over 2 år gammel

Bane NOR planlegger to korridorer vest for Torp i Sandefjord: Storås-alternativet og Torp vest-alternativet. Vi har anbefalt Torp vest som vil gi kommunen og regionen et raskt, klimavennlig og godt transporttilbud.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har frarådet Storås-korridoren som er 800 millioner kroner dyrere og derfor utenfor investeringsrammen til InterCity-prosjektet. Det er noen forskjeller på disse korridorene, men de er ikke store nok til å forsvare en kostnadsforskjell på mange hundre millioner kroner.

Svar på to spørsmål

I et leserinnlegg i Sandefjords Blads nettutgave 22. februar stiller Erling Riis oss et par spørsmål som vi ønsker å svare på. Spørsmålene adresserer tidligere informasjon fra oss om forskjellene mellom korridorene over Haslejordet i Sandefjord. Vi oppfatter spørsmålene slik:

1) Hvorfor er det gjort undersøkelser gjennom grunnboringer i Torp vest-korridoren, mens det er gjort undersøkelser med seismikk i Storås-korridoren?

2) Hva er grunnlaget for påstanden om at det er dypere til fjell i Storås-korridoren?

Forskjellige mlinger

Svar 1: Disse undersøkelsene ble gjort på forskjellige tidspunkt. Torp vest-korridoren ble foreslått som alternativ av Bane NOR og vedtatt utredet av Sandefjords politikere. Denne strekningen ble kartlagt gjennom grunnboringer.

I høringsperioden for planforslaget i 2017 kom flere beboere i området med et ønske: de ville at Bane NOR skulle utrede et nytt område vest for Torp vest-korridoren. Vi lyttet til innspillet og tok med Storås-korridoren i de videre utredningene. Det ble gjennomført seismikkmålinger for denne korridoren i området ved Haslejordet.

 

Bane NOR mener begge målemetodene, både grunnboring og seismikk, gir en like god kartlegging av grunnforholdene. Det er ulike «pluss og minus» med metodene, men de gir oss begge en forståelse av hvor langt det er fra overflaten til grunnfjellet, gjennom lag av leire og kvikkleire.

Boring viser med sikkerhet hvor dypt det er til berg på ett punkt, men gir mindre sikre resultater i områdene mellom punktene. Ved å gjennomføre flere grunnboringer langs en strekning danner vi oss likevel et godt bilde av hvordan det ser ut under bakken.

Seismikk gir noe mindre sikre resultater på ett punkt, når en skal finne dybden ned til grunnfjellet. Her vil det gjerne være et slingringsmonn på mellom to og fem meter. Seismikken gir imidlertid et noe tydeligere bilde av dybden over en strekning.

Hver for seg har begge disse metodene gitt oss god kunnskap om hvordan det ser ut under bakken i området ved Haslejordet. Vi er med andre ord trygge på resultatene som ligger til grunn for vår faglige vurdering av korridorene.

Større dybder

Svar 2: I Torp Vest-traseen er den vurderte dybden til berg mindre enn 20 meter over store deler av strekningen. I et kort parti kan det være ned mot 30 meters dybde.

Langs Storås-traseen viser undersøkelsene større dybde til berg over en lengre strekning. Her kan det være opp mot 50 meter på det dypeste.

Denne informasjonen kommer fra en seismikkundersøkelse langs en 425 meter lang strekning i området Haslejordet. Denne strekningen ligger mellom 30 og 70 meter øst for den foreløpige Storås-traseen. Det er imidlertid ingenting i områdets topografi som tyder på at berggrunnen er annerledes i området vestover, mens grunnfjellet stiger mot øst der Torp vest-traseen ligger.

Langt dyrere

Resultatet viser at det er over 40 meter ned til grunnfjell over en strekning på rundt 150 meter i Storås-korridoren. På det dypeste er det mellom 45 og 50 meter. Det gjør bygging av en løsmassetunnel i Storås-alternativet langt dyrere enn bygging av en tunnel i Torp vest-alternativet. Mens tunnelen i Storås-korridoren er omgitt av kvikkleire, vil en tunnel i Torp vest-alternativet plasseres og «hvile» på grunnfjell. 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.