Cathrine Andersen skrev i et leserinnlegg at det er to ting folk burde merke seg.

Det er fint, og vi bør alle være takknemlige for at noen politikere passer på og roper et «varsko» i Sandefjords Blad for saker som de føler blir feil. Selv om ikke FRP har flertall i kommunestyret, så tror jeg Cathrine Andersen har et flertall av byens innbyggere med seg når hun ønsker fortsatt ferjedrift og åpen brygge.

Hvis Mobilitetsplanen (som de aller færreste vet hva er) krever bompenger, har du helt sikkert flertallets sympati for å sende den tilbake til administrasjonen med oppgave å finne en ny Mobilitetsplan uten bompenger.

Det er noen saker som går litt fort i svingene for folk flest.

Undertegnede har vært noen dager i byen og pratet med folk om Inbyggerinitiativet for et offentlig Bryggetorg på Carlsenkvartalet. Et åpent bryggetorg skal være tilgjengelig for hele byen til nytte trivsel og rekreasjon. Uten boliger. Det er kommunen som eier tomten.

Et stort flertall av dem vi pratet med, er for et kommunaleiet Bryggetorg og imot privatisering med bygging av boligblokker få meter fra bryggekanten. Blokkene vil virke som en mur mellom by og sjø.

Det var mange som ikke hadde fått med seg at et lite flertall av politikerne i Planutvalget hadde stemt for at boligutbyggerne kunne fortsette planleggingen. Heldigvis kreves det et kommunestyrevedtak hvis salg og privatisering skal gjennomføres.

Dette er den siste store, sentrale tomten på bryggekanten, som er eid av alle byens innbyggere. Vi forventer at politikerne, uavhengig av partitilknytning, ser alvoret og viser ansvar. Byen vokser og vi trenger dette enestående sjønære rekreasjonsområdet.

Boligblokker kan bygges «hvor som helst», men absolutt ikke på vår bryggekant.