Det er ikke så ofte du hører at noen vil redde plasten

Vestfoldmuseene er opptatt av at plast ikke skal forsøple, men også av at gjenstander i plast skal behandles på en måte som gjør at de bevares for framtida.