Bakgrunnen er at Carlsen Kvartalet A/S nylig røpet i et innlegg i Sandefjords Blad at selskapet ikke var avhengig av å bygge boligblokker, men gjerne kunne bygge industribygg på kommunens tomt. Dette åpner opp for mange nye muligheter for å få utbygger til å slippe tak i kommunens tomt på brygga. Utbyggere skal tjene sine penger på å bygge. Kommunen kan tilby utbygger en annen tomt for å bygge industribygg eller boligblokker. Sandefjord har blitt en stor kommune, så det bør være mange valgmuligheter.

Les også

Veien forbi Carlsenkvartalet verken kan eller bør avgjøres nå

Kommunen på sin side har nok av muligheter til å dekke sitt boligbehov for leiligheter på andre steder i byen. Dessuten ville nok en god del av leilighetene på bryggekanten bli kjøpt som ferieboliger av ressurssterke folk fra Osloområdet. Kommunen kan ikke bruke boligbehov som argument for blokker på bryggekanten.

Kommunen og innbyggerne har behov for tomten på brygga som rekreasjonsområde, et møtested med aktiviteter. Et nei til boligblokker og ja til Bryggetorg medfører både liten risiko og store muligheter. Kommunen vil få full råderett over innhold og utforming.

Vi ser noen nye muligheter

Kommunen hever festeavtalen. Kommunen jobber videre med forslagene som har kommet for Bryggetorget. Kanskje det kan åpnes for en «tankesmie» for torgets innhold Det må synliggjøres hvilke krav om kompensasjon for prosjektkostnader som fester har i den forbindelsen. Kommunen må forhandle om betingelsene. Dette bør være klart i god tid før behandlingen i kommunestyret. Uansett må kostnadene sees i et langsiktig perspektiv. Det har stor verdi også for framtidige generasjoner å ikke å gi slipp på denne for byen «indrefileten» på brygga. Utbygger bør få et godt tilbud på en annen tomt for bygging av industribygg eller boligblokker på et annet sted i kommunen.

Les også

Hvor lenge skal en tomteeier la seg presse av en tomtefester ?

Kommunen og utbygger endrer festeavtalen. Tidligere er forslag om å legge veien fra Rørleggern på hjørnet og nærmest Bjerggata og Thaulows gate vurdert i forbindelse med boligblokker. Planene kan hentes fram og bearbeides, denne gang i forbindelse med forslag om parkeringshus/garasjeanlegg. Kommunen og utbygger kan da starte planlegging av lave, to etasjer parkeringshus/garasjeanlegg i bakkant av tomta. Med siktlinjer fra sjøen til bakenforliggende tradisjonsrike bebyggelse. Den nåværende veien droppes og blir i stedet et fantastisk mingleområde. Ned mot sjøen blir det plass til Sjøfartshistoriske Senter, mathall, et lite torg og flere andre aktiviteter som tidligere beskrevet.

Les også

Hvor langt kan man strekke en tomtefester?

Denne løsning betyr at Carlsen Kvartalet A/S blir sittende igjen med eiendom nord for ny vei og kan sikre seg god avkastning på noe som er mangelvare i denne delen av byen, nemlig parkeringshus/garasjeanlegg. Selskapet slipper dermed å bli ansvarliggjort for upopulære boligblokker på brygga som de færreste vil ha. Dennevinn-vinn-løsningen gjør at kommunen kan få til en for byen populær løsning med et Bryggetorg og et mingleområde ved sjøen. Innhold og utforming må kommunen senere bestemme.

Les også

Et torg i det rette miljøet

Dersom politikerne stemmer ja til boligblokker, vil skaden være uopprettelig og stenge for alle andre forslag og løsninger. Mange velgere vil føle at «makta rår» og oppleve en forsterket sammenblanding av politiske og økonomiske interesser. Det er nok heller ikke mange velgere som vil si at dette er i «vanlige folks» interesse. 

Flere leserbrev i SB har i det siste pekt på at politikerne bør være mer i takt med folkets meninger. Det er nå det gjelder!