Han hadde samsnakket med andre Vestfoldordførere, og alle hadde forstått at regjeringens (Høyres programerklæring) med fokus på sentrums- og sentraliseringsutvikling, og vekst rundt større og mindre sentra, var den viktigste føringen fra høyeste hold. Men det var da og ikke nå.

Nå har jaktpipa til ordføreren fått en annen lyd; legg stasjonen ved videregående skole, kjør toget gjennom Mokollen, for nå er det aller viktigste å få Tingretten til Sandefjord, og ordføreren kan love at bygningsmassen til Jotun i nybyen er ferdig innflyttingsklare. Han sier selvfølgelig ikke det om Tingretten samtidig med valg av Torp Vest via Storåsen. Men er det mulig å kreve helhetstenkning av folkevalgte, litt overordnet og aldri så lite «folkehelseperspektiv».

LES SAKEN HER: – Spar miljøet, og legg InterCity om Storås

Les denne boka!

«Skal vi forstå hva som skjer i politiske organisasjoner, kan det være nødvendig å skille mellom det aktørene sier, det de beslutter og det de gjør. ... I komplekse og konfliktfylte situasjoner kan det vi sier og det vi beslutter kompensere for det vi får gjort», leser jeg på side 70 i boka Overordnet kommunal planlegging i et folkehelseperspektiv, av Arve Negaard. Den boka skulle jeg ønske politikerne våre kjente innholdet i, for der står det at Plan- og bygningsloven av 2008 regulerer den overordnede planleggingen i kommunen.

Kommunen skal vedta en planstrategi og en kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel, som skal være den overordnede planen for all kommunal planlegging + planer for bestemte virksomhetsområder eller temaplaner, som fore eksempel folkehelse. I folkehelseloven av 2011 blir folkehelsearbeidet definert som en overordnet, tverrfaglig, sektorovergripende og nivåovergripende oppgave. Er Sandefjord-politikerne i en situasjon der plandokumentene til den nye kommunen ikke er på plass, og nå skal ta stilling til hvor dobbeltsporet skal ligge?

 

Dropp økt vekst som mantra!

I alle fall blir det vel slik det pleier; det langsiktige (hundreårsperspektiv sier Bane NOR de har, uten at det står til troende), overordnede og helhetlige må vike for kommersielle vekstargumenter. Hvis kloden skal reddes, må vi kreve at politikerne dropper økt vekst som mantra! Vi kan ikke bare tenke stort – vi må ha store tanker!

Så er det jo valg til høsten, må vi huske, og det gjelder å sanke stemmer for fire nye år. Høyrepolitiker og friluftsmann, Bjørn Ole Gleditsch, står fram i SB og vil bevare mest mulig av Hjertås, så han går for den 800 millioner dyrere traseen gjennom Storåsen som Bane NOR har frarådet på bakgrunn av samfunnsøkonomiske utregninger (les: for dyrt).

LES OGSÅ: Sven Tore er frustrert over defensive politikere i togdebatten: – Jeg synes det sender veldig uheldige signaler (+)

Har du ikke fått det med deg, Bjørn Ole?

Det er vanskelig å tro at en erfaren politiker ikke har fått med seg at Bane NOR gjentatte ganger har skrevet og sagt at de ikke kommer til å utrede de trasévalgene de har frarådet: Unneberg og Torp Vest via Storåsen. Så hvorfor fastholder ikke politiker og ordfører Bjørn Ole Gleditsch sitt engasjement for Gokstadkorridoren med stasjon der den ligger nå?

Da hadde jo hele Hjertås blitt skjermet for utbygging, og folk kunne fortsette å bruke det store flotte skogsområdet helt uforstyrret, og folk kunne gå av toget og spasere til hoteller eller til bilen som står gratis parkert inne i Preståsen. Gokstadkorridoren er bare ikke tilrådet (og billigste), men nest best for Bane NOR.

Det blir buss for tog noen år, men det er vel passasjerene vant med allerede, og vi har jo et hundreårsperspektiv, ikke sant? Bergensbanen kostet et helt statsbudsjett i et fattig Norge for 110 år siden – en kjempemessig nasjonal satsing. Jeg minner om at 95 prosent av jordas befolkning aldri har vært opp i et fly, og de få tusen som kommer med tog til Torp stasjon, klarer sikkert få minutter i en førerløs buss til terminalen om klimamålene skal nås.