Det første de lærer er å komme trygt fram til skolen

Førsteklassingene på Gokstad skole hadde sin første dag på skolen som er et forbilde når det gjelder trafikksikkerhet.