Gå til sidens hovedinnhold

Det går an å tenke alternativt om Verdensteateret

Artikkelen er over 1 år gammel

På utvalgsmøtet i Miljø og Plan onsdag 18. desember fikk rådmannen støtte av Høyre, Frp og Senterpartiet for sitt forslag til intensjonsavtale med utbygger av Kvartal 40 – Sperrekvartalet AS.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I intensjonsavtalen fremgår det at:

• Sperrekvartalet AS har til hensikt å utvikle sine eiendommer, delvis ved rehabilitering og delvis ved riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av ny bygningsmasse. Partene er enige om at en utvikling innenfor kvartalet mest hensiktsmessig bør skje ved å se på Kvartalet under ett.

• Partene er enige om at en utvikling av Sandefjord kommune sine eiendommer kan skje ved riving og nyoppføring, som et alternativ og at det må vurderes om eiendomsgrensene slik de er i dag er hensiktsmessig.

Som en «formildende omstendighet» sier intensjonsavtalen også at:

• For Sandefjord kommunes eiendommer kan dette (riving) imidlertid begrenses av eventuelle vernehensyn.

• Alternativt kan Sandefjord kommune gjennomføre en utbygging av egne eiendommer selv.

Dette åpner heldigvis for alternativer.

Kulturhistorie

Det er skrevet flere gode innlegg i avisen om hvor viktig det er å ta vare på og videreføre byens kulturhistorie knyttet til Verdensteateret. Både Verdensteateret og Naper’n har høy regional kulturminneverdi. Kulturarv er derfor negative til et planinitiativ som legger opp til riving av disse, da dette må forventes å komme i konflikt med vesentlige regionale og nasjonale kulturminneinteresser. Bærekraftig forvaltning av kulturmiljøer er også god samfunnsøkonomi, både i et miljøperspektiv, men også i et økonomisk perspektiv.

Kommunen har som eier av de bevaringsverdige bygningene derfor et ansvar som ikke stopper ved døren til utbygger, men må gå foran som et godt eksempel på bærekraftig forvaltning av vår felles kulturarv. Jeg savner derfor en mer fremoverlent holdning fra kommunens side som grunneier og utvikler av egen eiendom.

Utviklingskraft

Den nye rådmannen sier han har til formål å bygge mer utviklingskraft i kommunen som organisasjonen og styrke dens rolle som samfunnsutvikler. Etablering av en helhetlig plan for byutvikling er allerede på trappene – hvorfor setter rådmannen da ikke krav til utbygger av Kvartal 40 om å ta vare på våre felles kulturverdier? Gi byggene en verdig plassering i prosjektet! Tenk stort, tenk utenfor boksen! Inviter brukere og drivere av Verdensteateret og Naper’n inn i prosessen med å utvikle kvartalet til et levende og kreativt sted som kan pust enytt liv i denne delen av byen.

Det trengs ikke mye fantasi for å komme opp med alternative løsninger for å kunne løse dagens plassproblemer på Naper’n og mangel på ordentlige garderobe- og toalettfasiliteter på Verdensteateret. Dette kan for eksempel gjøres ved å:

Noen forslag

1. Integrere Sperreloftet som servicefløy til Verdensteateret. Dermed vil kravet om mer og bedre plass til backstage-funksjoner kunne innfris.

2. Naper’n sliter med for liten plass til sine aktiviteter. Dette kan det bøtes på ved å inndra en del av parkeringsarealet som ligger på nordsiden av bygget til byggegrunn for en utvidelse av Naper’n. Dette kan være en integrert del av Kvartal 40-prosjektet og utbyggers bidrag til felleskapet.

Dette må være en villet politikk, og det må det sikres driftsmidler og investeres i en oppgradering av Verdensteateret. Først da snakker vi om byutvikling – alt annet er ensidig eiendomsutvikling.

Kommentarer til denne saken