Gå til sidens hovedinnhold

Det har vært strid om fastlandsforbindelse i 55 år. Blir det likevel en forbindelse fra Hella til Brunstad og Sandefjord?

Artikkelen er over 1 år gammel

Mye kan skje etter at de ledende politikerne i 2018 bestemte at den omstridte fastlandsforbindelsen skulle gå i tunneler og bro fra Kolberg til Smørberg. Men etter kommunevalget høsten 2019 fikk saken en ny vending. og de nyvalgte politikerne satte døren på gløtt for å utrede både øst- og vest-alternativene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre-politikere på Nøtterøy er fortvilet over det nye utspillet og hevder at det vil forsinke gjennomføring av fastlandsforbindelsen med flere år. Men de må også ta sin del av ansvaret for at KVU har brukt millionbeløp på å utrede sju ulike forslag på prosjekter fra Korten til Vear. Det prosjektet som nå er valgt, vil unektelig ødelegge mange boligområder og kan koste seks milliarder kroner. Ved å droppe dette prosjekt og gjøre nye utredninger kan det bidra til å finne nye løsninger som våre etterkommere vil hilse med glede.

Vi som nå er pensjonister, minnes godt at det på 1960-tallet var en omfattende plan om en ringvei fra Stokke over Nøtterøy, Føynland og Husøy til Husvik og Presterød. Det var plansjef Johnsen og bygnings- og reguleringssjef Logisch i Vestfold fylke som hadde laget planen. Ei kartskisse er tatt vare på, og illustrasjon i farger av den planlagte brua fra Hella på Nøtterøy til Olsåsen er fremdeles å se i medier.

Planen ble ikke realisert. Én av grunnene til det var at fylket trengte kapital for å gjennomføre bygging av den viktige Raveien som var hovedvei i Vestfold på 1970-tallet.

Men det er verdt å merke seg at den illustrasjonen, som Vegvesenet hadde tegnet inn, har ofte vært presentert i Tønsbergs Blad, senest 5. mars 2020.

Årene har gått

Hva har så skjedd i de siste 30–40 år? Etter at folketall og biltrafikk økte på 1980-tallet, kom det igjen på tale få til en ny fastlandsforbindelse. Etter langvarige diskusjoner og planlegging ble det i 2005 lagt fram et forslag om tunnel fra Kolberg, under Byfjorden og opp til Korten.

En folkeavstemning førte til at forslaget ble nedstemt, og dermed gikk det flere år før saken ble gjenopptatt.

Et utvalg, som fikk navnet Bypakke for Tønsberg-region, utarbeidet nye forslag, og det ble holdt flere åpne møter hvor folket kunne si sin mening. Sterke røster aksjonerte for å utrede vestfjordforbindelsen, men fikk lite gehør.

Fastlandet og fjorden

«Lang vei til fastlandet»? Det kan vi lese i en lederartikkel i Tønsbergs Blad 22. februar. I den forbindelse er det grunn til å si: Sant nok, men hvorfor da ikke droppe den lange og kostbare vei fra Kolberg til Smørberg. Kortest vei går som før, fra Nøtterøy over Kanalbrua til Tønsberg, og må selvfølgelig få en ny utredning.

En tanke kan være at Bane NOR kutter ut nåværende jernbanesløyfe, legger stasjonen til Kjelleområdet og at ny hovedvei kan legges der hvor Eidsfossbanen i sin tid gikk fra kaia ved Stensarmen og opp gjennom byen til Kjelle. Men en løsning mot Kilen og forbindelse til Frodeastunnelen er også aktuell.

Korteste vei

Vestfjordforbindelsen peker seg også ut som korteste vei fra Færder til fastlandet. Ei bru fra Hella til Brunstad og forbindelse til E18, Sandefjord og Larvik vil ha mange fordeler når det gjelder transport, miljø og friluftsliv. Tenk så fint det vil bli for syklister som da vil slippe å dra den lange omvei rundt Tønsberg, og for turgående som kan følge kyststier på begge sider av fjorden. Og ikke minst turister som i framtiden vil reise fra Telemark, via Brunstad og til Verdens ende.

Vil juble av glede

Dessuten vil nye bedrifter fristes til å etablere seg, og bønder i Færder, som dyrker store arealer på Stokkesiden, vil juble av glede for å få kortere vei til fastlandet.

Sandefjord bør støtte Vestfjordforbindelsen.

Som by har Tønsberg mye å vise fram, men Sandefjord har like mye og vel så det. I en brosjyre som kommunen har utgitt, ønsker ordfører Bjørn Ole Gleditsch alle gjeste, som kommer på visitt, et varmt velkommen. Og takk for det; men da burde ikke hans kommune, som nå også omfatter Andebu og det meste av Stokke, legge hindringer i veien for at det blir utredet en kort veiforbindelse til og fra Færder til Sandefjord.

Hva tenker statsråden?

En viss spenning knytter seg også til hva sammenslåing av Vestfold og Telemark kan ha for utfallet av den omstridte bru-saken.

Vi har også fått en ny samferdselsminister som følger godt med i det som skjer.

Etter 55 års strid kan vi kanskje lytte til et sitat fra en tidligere statsråd som i en annen sak kom med følgende sukk: «Det er von i hangande snøre!»

Kommentarer til denne saken