På Bryggetorget vil det være naturlig å ha ulike foreninger og lag representert. I dag brukes det mange dugnadstimer på å formidle vår kultur og historie. Det legges ned mye frivillig arbeid med å ivareta og formidle kommunens historiske tradisjoner til Sandefjords innbyggere, til hytteeiere og til turister. Våre ulike foreninger og lag har tilhold på forskjellige plasser rundt om i kommunen.

I kommunens brosjyre «Det historiske Sandefjord» er følgende presentert:

Andebu Fortidslag, Lorensberg-stiftelsen, Båtlaget Gaia, Sandar Historielag, Foreningen Gamle Sandefjord, Øvre Myra, Øyas Venner, Hvalbåten «Southern Actor» og Hvalfangerklubben, Råstad Stasjons Venner, Foreningen Forlandets Venner, Sandefjord Lokalhistoriske Senter, Kurbadets Venner, Midtåsen Venneforening, Gokstad Kystlag, Stokke Historielag, Stiftelsen Melsom Mølle, Stiftelsen Bogen Kunstnerverksted, Stokke Bygdetun.

Vi oppfordrer alle ovennevnte lag til engasjement for Bryggetorget gjennom aktiv støtte og deltagelse. Skriv gjerne leserinnlegg i Sandefjords Blad og bruk sosiale medier. Presenter laget/foreningen, gjerne sammen med Bryggetorgets Venner. Det åpner for medbestemmelse i det som kan bli «Det historiske Sandefjords Formidlingssenter».

Vi har ingen ferdige planer for Bryggetorgets innhold og utforming. Bryggetorgets Venner har som mål å stoppe boligutbyggernes planer om høyblokker i sjøkanten. I stedet ønsker vi et åpent bryggetorg med noen få lave bygg (1 – 2 etasjer) i ytterkant fra sjøen.

Avslutningsvis: Bryggetorget skal være til innbyggernes beste!