Det kan bli dyrere SFO fra nyttår

Skolene har varslet foreldre med barn i skolefritidsordningen om mulige høyere satser.