Gå til sidens hovedinnhold

Det kreves ingen høyere utdanning for å lese seg opp på det lovverket som faktisk er gjeldende, også for skolene i Sandefjord, Lise-Marie Sommerstad!

Lise Marie Sommerstad (Sp) kommer med en rekke påstander og meninger i et innlegg i Sandefjords Blad som ikke kan stå uimotsagt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aller først lurer hun om man må ha en mastergrad for å være kompetent til å mene noe i skoledebatten.

Utdanningsforbundet ønsker all konstruktiv diskusjon om skolen velkommen, men vi synes det kan være et poeng at man forholder seg til gjeldende lov- og avtaleverk. Opplæringsloven, læreplanen og den nye vurderingsforskriften ligger lett tilgjengelig på nett, og det kreves ingen høyere utdanning for å lese seg opp på det lovverket som faktisk er gjeldende, også for skolene i Sandefjord.

Kun egne erfaringer

Sommerstads synspunkter på skolepolitikk generelt, og vurderingskultur spesielt, synes å være tuftet kun på egne erfaringer.

I sitt innlegg viser hun til sine personlige erfaringer med vurderinger fra USN og Fagskolen i Telemark. Det er leit at hun har uheldige opplevelser på høgskolen og universitetet, men vi kan ikke se at det er relevant for vurderingspraksisen i grunnskolene i Sandefjord.

Sommerstad skriver: «Det vi har grunnlag for, er at de skolene som har forsøkt metodefrihet, ikke har hatt resultater som forsvarer prisen man betaler i form av usikkerhet og manglende struktur.»

På ville veier

Her er dessverre Sommerstad på ville veier.

Det er galt at noen skoler har forsøkt metodefrihet. Tvert imot er det slik at læreplanen legger metodefrihet som et premiss for at vurderingen skal være god. I læreplanens overordnede del står det nemlig flere steder at det er lærerens profesjonelle skjønn som må ligge til grunn for vurderingen:

Les også

Skoler som har forsøkt metodefrihet, har ikke hatt resultater som forsvarer prisen man betaler i form av usikkerhet og manglende struktur

«Elevens beste skal alltid være et grunnleggende hensyn. Det vil alltid være spenninger mellom ulike interesser og syn. Lærere må derfor bruke sitt profesjonelle skjønn slik at den enkelte ivaretas best mulig i møte med fellesskapet. (…) Skolens forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker læring og tro på egne evner og muligheter. Det er derfor avgjørende at skolen møter alle elever med ambisiøse, men realistiske forventninger, og at lærere utviser et profesjonelt skjønn når de vurderer elevenes læring. (…) Uheldig bruk av vurdering kan svekke den enkeltes selvbilde og hindre utviklingen av et godt læringsmiljø.»

La Stortinget være styrende

Sommerstad skriver at: «Barna våre er for viktige, framtiden deres er for viktig til å eksperimentere med metodefrihet.»

Det har hun selvsagt helt rett i, og det er derfor Sandefjords politikere må la Stortingets vedtak om metodefrihet være styrende også i Sandefjord.

Kommentarer til denne saken