Vi må nå få politikere som ikke er involvert i private utbyggingsselskaper inn i planutvalget.

Bruker fellesskapets midler til ny fylkesvei

Politikere som nå er på valg, er blant annet villige til å bruke penger fra fellesskapet til å legge om veien i forbindelse med utbyggingen av Carlsen-kvartalet, dette for at et privat eiendomsselskap skal kunne kjøpe og bygge ned ett av de fineste og mest sentrale arealene fellesskapet eier i strandsonen.

Veien gjennom Carlsenkvartalet er en fylkesvei, og derfor er det fullstendig uforståelig bruk av våre skattepenger. Ingen vet når eller om fylket vil betale tilbake for omleggingen av veien.

Kjøper selv om de ikke vet om de skal benytte arealene

Sandefjords befolkning har dessverre også politikere som kjøper tomt til bygging av nytt sykehjem før de vet om de skal bruke den. Den aktuelle tomten på Haukerød er allerede regulert til rødt på kommunes kart, og kan nå kun brukes til offentlig utnyttelse.

Dette var derfor helt unødig bruk av våre skattepenger.

Vi trenger nye koster som ikke er involvert i kjøp og salg av tomter

Nå må vi få inn politikere som ikke er involvert i kjøp og salg av kommunale tomter. I dag har vi politikere som kan øve politisk påvirkning etter å ha vært involvert i kjøp og salg av kommunal eiendom – som befolkningen i Sandefjord eier.

Hvor er forretningssansen til politikerne på vegne av befolkningen? Nok er nok.

(Dette innlegget er sendt til samtlige medlemmer av kommunestyret i Sandefjord.)