Gå til sidens hovedinnhold

Det lille punktet med store konsekvenser

Artikkelen er over 2 år gammel

Carlsenkvartalet har blitt vårens store hodebry for mange av oss som bor i Sandefjord.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært usikkerheter knyttet opp til festekontrakten, veien, byggehøyder, utforming av prosjektet -ja, i det hele tatt en stor sak! Og det er en stor sak!

For dette kommer til å utfordre måten vi tenker på når det kommer til byutvikling i det lange løpet. Dette kommer til å forandre deler av sjøfronten vår for alltid. Det ligger tett opp til den ærverdige Bjerggata og har samtidig bånd til de nokså utradisjonelle og moderne byggene oppover i sentrum og mot kilen brygge. Mange tunger taler med frykt for at dette vil bli som en «ny kilenbrygge».

LES OGSÅ: Nei Cathrine Andersen - du tar feil - festekontrakten med H. Carlsen utgår ikke i 2051

Det må vi klare å unngå. Vi skal ta gode valg basert på de høringene som har kommet inn, det er mye av vårt grunnlag. Under gårsdagens møte i formannskapet, stilte vi i Senterpartiet et betimelig spørsmål om hva som egentlig stemmer i festekontraktens punkt 10. Punktet det har hersket stor usikkerhet rundt den siste tiden.

Svaret får vi når administrasjonen har konkludert og sikret sitt svar. Vi er opptatt av å fatte en beslutning i denne saken med det største faktagrunnlaget og de beste forutsetningene. Vår jobb er å lytte, vurdere, endre og fatte vedtak når vi mener vi har funnet det som vil være det beste for området. -og kanskje finner vi det  svaret i høringsuttalelsene.

Vi ser frem til god lesing og en bred behandling av denne saken både i gruppa vår og i utvalg!

ANDRE MENINGER:

Blir byene smartere hvis vi kobler dem til internett?

Carlsen-kvartalet må ikke bli en ny Kilen brygge

Vi skal lytte  

Hvor skal folk bo i kommunen?  

Kommentarer til denne saken