I Norge dør nesten 6000 personer av tobakksrelaterte sykdommer hvert år. Og tobakk, det er den viktigste enkeltårsaken til kreft. Tobakk tar livet av flere mennesker – på en uke – enn hva trafikken gjør på et helt år. Hadde det vært omvendt, ville nok myndighetene iverksatt kraftfulle sikkerhetstiltak.

Dyrere tobakk
Hvordan kan vi sørge for at færre dør av kreft og tobakk? Det viktigste er å forhindre at unge begynner med tobakk. Holdnings- og informasjonskampanjer for å forebygge er sentrale, og noe Kreftforeningen jobber med. Kanskje det aller viktigste grepet er det politikerne som kan ta: Øke avgiftene og prisene på tobakk. For forskningen er helt entydig: Etterspørselen synker når prisen øker. Ungdom er spesielt følsomme for prisendringer – to til tre ganger mer enn voksne. Derfor mener både Kreftforeningen og Verdens helseorganisasjon at avgiftene på tobakk må økes med minst 10 prosent, etter i praksis å ha stått stille i nesten ti år.

Politikerne vet
Erna Solberg og Bent Høie har ved flere anledninger demonstrert at de forstår effekten av økte priser. I en tale til verdens statsledere i FN for to år siden snakket statsministeren varmt om å bruke økonomiske virkemidler for å fremme helse globalt og lokalt. – Skattlegging av tobakk (…) er ikke populært, men nødvendig. Vi må utfordre misforståelsen om at lite kan gjøres, sa hun.

Røykfrie uteserveringer
Å utvide røykeloven slik de har gjort i Sverige, til å for eksempel gjelde idrettsarenaer, uteserveringer og lekeplasser vil være et annet viktig grep, og noe Kreftforeningen støtter.

Mens vi venter på politikerne, bruker Kreftforeningen de virkemidlene vi kan for å få et samfunn med mindre tobakk.
Kreftforeningen oppfordrer derfor aktuelle serveringssteder til å etablere røykfrie uteserveringer, hele eller deler av. Mange har takket ja, og på den måten får vi triveligere spisesteder, gjester slipper å bli utsatt for passiv røyking og vi får et samfunn med litt mindre tobakk. Vi er sikre på at mange vil bli glade for å slippe passiv røyking.