Men det er viktigere ting i spill enn å rase på meningsmålingene. Vi har aldri hatt det slik i Norge at bare fordi vi har rimelige råvarer, så har innbyggerne kunnet nyte godt av det. Før det ble snakk om at CO2 var et problem, kunne vi i praksis ha kjørt rundt på bensin til tre kroner literen. Men politikerne ønsket å avgiftslegge og bruke pengene til formål de mente var viktige for samfunnet som helhet.

Nå ble strømprisene litt ekstreme. Men Ap og andre partier som støtter denne ideologien, kan ikke gå inn på permanente og for store tilbakebetalingsavtaler til strømabonnentene, da mister de hele sitt ideologiske fundament. De mener politikere og administrasjon bruker penger bedre enn enkeltmennesker.

Staten henter inn rundt 12 milliarder i grunnrente fra kraftverkene hvert år. I år blir det en dobling eller mer. I prinsippet kunne vi hatt en permanent Coop-lignende løsning der strømabonnentene kunne mottat overskuddet av grunnrenten (statens skattlegging av kraftverk) hvert år, og ledd av at tyskerne drev prisen oppover.

Men det er ikke det samfunnet Arbeiderpartiet og norske velgere vil ha. Støre hadde fremdeles vært statsminister om det var valg i morgen, med støtte av partier som hegner enda mer om dette hegemoniet.Velgerne har fått den ideologien de har bedt om. En ideologi Høyre og FrP videreførte i enda større mon enn de rødgrønne, ved å øke statens andel av BNP drastisk.

Jeg er derfor full av beundring over Støre og sint og fortvilet over at velgere kunne stemme frem en person som Erna Solberg, som ikke hadde en ideologisk celle i kroppen.Vi får aldri noen ny politisk kurs i Norge uten en høyreside, som med rolig og sindig innestemme forklarer at vanligvis er det enkeltmennesker som bruker sine egne penger best selv. Staten, fylkeskommuner og kommuner er ikke så egnet til å bruke penger, fordi de bruker andres penger på andre.

Det fører til at man får for stor distanse til hvordan penger tjenes, og da brukes de mindre fornuftig. Skal vi få til en vridning i styresett, må det offentlige bruke mindre penger. Når vi er enige om det kan vi diskutere om skatter eller avgifter skal reduseres, eller om nordmenn flest skal nyte godt av at vi har mange fossefall, som er lagt i rør.