Det beryktede IS skal på det nærmeste være nedkjempet, men ideologien er neppe død.

Det selverklærte kalifatet, som i hovedsak etablerte seg i Syria i det vakuumet som oppsto under den tragiske borgerkrigen, samlet radikaliserte islamister fra hele verden, og vi kjenner alle gjennom mediene til med hvilken grusomhet og umenneskelighet de for fram. Tusenvis av uskyldige, muslimer som kristne som ikke ville underkaste seg ble stemplet som vantro, og ble brutalt og nådeløst henrettet. Dette er den blodige sannhet som vil bli stående i historiebøkene for all tid.

I tiden som har gått etterpå, har vi også sett at de såkalte IS-enkene med sine mange barn er internert i Al-Hoel-leiren, der det er godt dokumentert at de lever under umenneskelige forhold. Også norske IS-enker holder til her med sine barn,- det er også en kjent sak. Noen få nasjoner har hentet ut sine borgere, blant annet skal Russland ha gjort dette. De fleste europeiske nasjoner sitter imidlertid «på gjerdet» og tvinner tommeltotter.

Det gjør også regjeringen Solberg, med sin justisminister fra Frp, til tross for at disse kvinnene har uttrykt sterkt ønske om å komme hjem til Norge, for sine barns skyld. Gjennom mediene kjenner vi også historien om den svenske bestefaren som kjempet en heroisk kamp for å få hjem sine syv barnebarn, fra babystadiet og oppover, noe han også til slutt klarte. Noen av barna var i svært dårlig forfatning.

Daglig dør det barn i denne leiren på grunn av underernæring og sykdommer, og mange vil bukke under i tiden framover om det ikke tas ansvar.
De siste dagene er det kommet opplysninger om ekstreme IS-kvinner i leiren som har innført sin egen shariajustis med henrettelser og mishandling av andre kvinner som ikke er radikaliserte på samme måten, og som ønsker å slippe vekk fra det helvete de har levd i. Sist, men ikke minst, skal det foregå radikaliseringsprosesser rettet mot barna.

Det er ikke å undres over at enkelte av kvinnene ikke er særlig bedre enn sine krigermenn som de levde sammen med.
Men med denne siste utviklingen haster det mer enn noen gang å handle, ikke minst for barnas skyld. Jo lengre tid det går nå, desto lenger går radikaliseringen. Barna er uskyldige ofre, men det skal ikke stor fantasi til å skjønne at om de forblir der de er, vil mange av dem som overlever, bli radikaliserte og dermed utgjøre en ny generasjon med IS- og terroraspiranter.

Handlingslammede politikere må gjøre noe NÅ, for å redde stumpene av ære, få barna ut før det er for sent. Det er fullt mulig å gjøre noe og dermed redde mange barneliv. Mødrene må svare for sine eventuelle misgjerninger i sine hjemland eller i en felles domstol, eventuelt i Haag.

Hvor er samvittigheten til dem som lar barn råtne i denne Al-hoel-leiren?