Det var som om vi i Sandefjord Byforum med ett fikk gjenopplivet vår gamle drøm om Tivolitomta som det største og mest vitaliserende byutviklingsprosjektet siden gjenoppbyggingen etter den store bybrannen i 1900. Eller for å gå litt kortere tilbake i tid, siden først Park Hotel kom i 1959, og senere Hjertnes kulturhus i 1975.

Hva vi så for oss i mange år fra 1999 var Tivolitomta som en folkevennlig og myldrende møteplass for kultur, underholdning og kunnskaps- og talentutvikling. Det skulle inneholde et moderne bibliotek og litteraturhus, et fleksibelt kinosenter, et kunnskapssenter for folk og næringsliv, og gjerne en salgs- og informasjonssentral for Sandefjord kommune.

Den store byutviklingsideen

Ordfører Bjørn Ole og flere ledende politikere fremsto i mange år med sterk interesse for Tivolitomta som den store byutviklingsideen. Et prosjekt av særlig betydning for kultur-, nærings- og sentrumsutvikling. Prosjektet sto derfor på kommuneplanen i en lang periode.

Med eller uten bibliotek? Vi vil nødig forpurre en plan om snarlig å flytte biblioteket til øvre del av Torvet, Storgaten 1. Byens sentrum og et moderne bibliotek/litteraturhus trenger hverandre. På den annen side vil et langåpent bibliotek og litteraturhus bli det som skaper helårlig trafikk av mennesker på Tivolitomta og mellom Torvet og havneområdet.

Vitalisering i sentrum

Ordførerens tanker om å legge kulturskolen inn under kunnskapssenteret bifaller vi sterkt. Også en slik skole med skapende unge mennesker vil bidra til vitalisering av sentrum. Disse og Gokstad Akademiets elever vil sammen kunne etablere det studentmiljøet Sandefjord absolutt bør få. Dette kan etter hvert generere et enda bredere kunnskapsmiljø.

Det vi nå trenger, er å heie frem aktører som politisk og økonomisk kan forsterke og videreføre Gokstad Akademiets forslag. Altså et samspill mellom offentlige og private krefter, noe som har skjedd med suksess i andre byer. Om ordfører Bjørn Ole vil fronte et slikt samspill mellom by- og kunnskapsbyggende krefter, kan det bli starten på noe stort og visjonært for unge i Sandefjord.