Er du usikker på hva planleggingen av ny jernbane i Sandefjord innebærer? Ta kontakt med oss i Bane NOR, så får du korrekt og oppdatert informasjon.

Onsdag 11. september skriver Hilde Løke i Sandefjords Blad om båndlegging av hus. Leserinnlegget hennes inneholder mange påstander som må skyldes misforståelser. I dette innlegget skal vi prøve rydde opp i feilene.

Ta kontakt med oss!
Etter at Sandefjord kommunestyre enstemmig vedtok korridor for dobbeltsporet, er nok flere usikre på hva som skal skje framover. Vi vil anbefale folk å bruke Bane NORs nettsider for prosjektet. På www.banenor.no/tonsberg-larvik finner du både telefonnumre og e-postadresser til oss, en brosjyre som forklarer grunnervervsprosessen (oppkjøp av boliger og annen eiendom), løpende nyheter om prosjektet, og informasjon om hvordan store infrastrukturprosjekter planlegges.

Du må gjerne ringe oss eller sende oss en e-post, så får du korrekt informasjon! Det er fortsatt spørsmål vi ikke kan besvare, fordi vi ikke har kommet langt nok i planleggingen, men vi skal gi deg den informasjonen vi har og forklarer gjerne prosessen fram mot byggestart.

Folk kan pusse opp husene sine
Planlegging av dobbeltspor er en kompleks og omfattende sak. Det er lett at så store saker fører til feiltolkninger av fakta. Her vil vi forsøke å rette opp i misforståelsene fra Hilde Løkes innlegg 11. september:

Folk som bor i et båndlagt område står fritt til å pusse opp huset og drive vedlikehold av eiendommen. Her er det ingen restriksjoner, slik Hilde Løke hevder. Det er imidlertid visse begrensninger når det gjelder oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg. Ved en innsendelse av byggesøknad til kommunen, vil søknaden bli sendt videre til Bane NOR som uttaler seg om saken.

Bane NOR kjøper ikke halvparten av folks leiligheter, rekkehus eller eneboliger. Blir din bolig rammet av dobbeltsporet, kjøper vi ut hele boligen til markedspris. Da regner vi oss fram til den markedsprisen huset ville hatt hvis jernbanen ikke skulle gått gjennom området. Vi kan imidlertid kjøpe ut deler av folks eiendom, hvis dobbeltsporet for eksempel berører en mindre del av en tomt. Denne prosessen er strengt lovregulert. Grunneierne har de samme rettighetene uansett om utbyggeren er Bane NOR, Statens vegvesen eller en annen statlig aktør.

Kommunedelplanen er ikke endret
Det er heller ikke bestemt at utbyggingen av dobbeltsporet skal stoppe i Tønsberg, slik Hilde Løke hevder. Hun viser til at det bevilges penger til utbygging av jernbane i Hamar og Tønsberg. Det betyr ikke at Stortinget stopper planleggingen i Sandefjord. Avtalen Bane NOR har med Jernbanedirektoratet om dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik er uendret; strekningen skal stå ferdig i 2032. Det er derfor ingen grunn til å avlyse jernbanesatsingen i Sandefjord eller oppheve båndleggingen, som er enstemmig vedtatt av kommunestyret.

Nå venter Bane NOR på en bestilling fra Jernbanedirektoratet, og bevilgning fra Stortinget, for å starte opp arbeidet med reguleringsplanen. Vi bruker normalt to til tre år på denne planfasen. Når arbeidet med reguleringsplanen nærmer seg slutten, tar vi kontakt med de grunneierne som med stor sannsynlighet blir rammet av jernbaneutbyggingen. Det er først når kommunestyret har vedtatt reguleringsplanen at Bane NOR kan kjøpe eiendommene.

Flere og mer pålitelige togavganger
Satsingen på dobbeltspor i Sandefjord er en del av Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt. Stortinget har gitt Bane NOR i oppdrag å utvikle et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Dette bygger vi for å gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Samtidig vil det styrke regionene utenfor hovedstadsområdet og sørge for en mer klimavennlig vekst, fortetting og utvikling av byene.