Sjelden har jeg sett en så harmonisk arkitektonisk tilpasning til omgivelsene. Grepet med å trappe ned høyden mot Halvorsenbygningen er særlig vellykket. Ros bør derfor tilfalle arkitektfirmaet Spir og Hjertnes Eiendom AS for faglig dyktighet, tålmodighet og vilje til å justere tidligere forslag etter innsigelser og endrede forutsetninger.

LES OGSÅ: Hotel Atlantic og Hjertnes Eiendom enige: Slik kan det bli på Hvidts Plass

Etter hva jeg vet har det vært en langvarig og tung planprosess med mange endringer frem til det forslaget vi ser i dag. Et viktig poeng er at begge naboene nå er med på den foreliggende løsningen. Når det nevnes, finner jeg det relevant å påpeke at en helhetlig løsning for hele kvartalet mellom Landstads gate og Stockfleths gate trolig ville vært fordelaktig både for grunneiere og byen. En byplansjef eller politikere med ansvar for byplaner og arealdisponering burde ta initiativ til å forene grunneieres og utbyggeres interesser i slike saker.

ANDRE MENINGER:

Flyttemelding fra Boris? 

Det smarte ligger i helheten

Hvem lytter til velgerne, og hvem gjør det ikke?