For å lykkes med en funksjonell og god sammenhengende kyststi fra Tranga i øst til vest i fjorden vår er vi helt avhengige av en reguleringsplan med ulike innspill fra brukere og involverte. Og som behandles grundig administrativt og politisk i Sandefjord kommune. Slik Sandefjord Arbeiderparti opplever vedtaket fra posisjonen, er dette bare trist for framdriften av det som kan bli Norges flotteste friluftslivsarealer og en ypperlig merkevarebygging for turistbyen Sandefjord.

Sandefjord Arbeiderparti, sammen med Venstre, Miljøpartiet de grønne og Rødt, har i KIF-utvalget, kultur, idrett og fritid, i flere år vært en pådriver for å åpne og tilrettelegge for kyststier og friluftslivsområder i kommunen vår. Nok et folkeopprør er i ferd med å bygge seg opp i en sak i kommunen vår som Ivar Otto Myhre, den tidligere kommuneadvokaten i Sandefjord og SV-politikeren, så treffsikkert uttrykker seg i SB. Myhre vet hvor viktig bruk av naturen, og spesielt nærheten til sjøen, er for deg og meg.

Kyststier er sosiale magneter for folk. En kyststi som begynner eller slutter der Skateparken ligger, tilbyr alle personer uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn, fysisk og mental helse gode opplevelsesmuligheter året rundt. Sandefjord Turistforening gjør en imponerende innsats for å få folk ut. Deres engasjement rundt kyststiprosjektene ved å merke og tilrettelegge for stier, er et solid bidrag for nettopp folkehelse og livsmestring. At de er like skuffet som oss i Sandefjord Arbeiderparti over vedtaket i formannskapet, er forståelig.

Om et drøyt år er det muligheter for et politisk skifte i Sandefjord. Lykkes Sandefjord Arbeiderparti sammen med andre samarbeidspartier å få til en ledende rolle i kommunestyret, vil folkehelse- og livsmestringstiltak som fullføring av kyststiene fra Tranga i øst, via indre havn til Tranga i vest gjennomføres.

Med utgangspunkt i en god reguleringsplan hvor alle involverte grunneiere, innbyggerne og organisasjoner i Sandefjord kommune kan komme med viktige innspill.