Byens sjel

Det burde være selvsagt: Området fra Kilen til Stub er Sandefjords ansikt, det er her byen vender seg mot sjøen, det er her man finner de mange viktige historiske spor og det er her Sandefjordingen har sine historier; om hvalfangst, arbeidet på Framnæs mek. Værksted og sjøfarten til fremmede steder.

Som innflytter merker man fort hvor sjela sitter!

Byen endrer seg, handel og industri endrer karakter og flytter ut, og det åpner seg nye muligheter, med ledige tomter som skal brukes – men til hva?

Lokalavisen gir oss rangeringen av hva som opptar folk. Etter alderspolitikk og undervisning, er folk mest opptatt av fremtiden til Carlsenkvartalet. Det bekrefter påstanden om hvor sjela sitter. Interessen for bruken av dette kvartalet viser også hvor stor misnøye det er med måten deler av det politiske miljø behandler folks interesser!

Det var en gruppe på syv organisasjoner som startet denne debatten, og nå er det opprinnelige prosjektet trukket. Det gir oss en gylden anledning til å tenke nytt. Hva vil vi bruke tomtene langs sjøen til? Hvor tett skal det bygges? Og hvem skal kunne bruke disse områdene?

Kilenområdet, lapping på gamle planer

Reguleringsplanen for Kilenområdet er snart 20 år gammel, og man bygger ut etappevis. Det er kan være greit, dersom man holder seg til planen, men her har det foregått adskillig hestehandel. I Nye Kilenområdet skulle det vært bygget én pir ut i sjøen. Bebyggelsen skulle være på 4 til 5 etasjer, men piren ble byttet ut med en høyere og mer konsentrert bebyggelse.

Ennå mangler to blokker, før vi virkelig ser resultatene av denne handelen. Byen har fått en tett og bastant blokkbebyggelse på 7 etasjer som går rett i sjøen, mens utbygger har spart kostbar fundamentering. Gang- og sykkelveien er tredd inn under bebyggelsen, og det beste som kan sies om den, er at den i partier er overdekket

Prosessen med Nye Kilen viser til fulle hva resultatet blir når man fortsetter å lappe på 20 år gamle planer. Byen sitter igjen med en bebyggelse som danner en bastant barrière mot Grønli, stenger sjøen ute og er så tett at man ikke engang ville fått det godkjent i Oslo!

Kilenområdet skal bebygges med to etapper til, der neste etappe er i tilnærmet samme format! Inter Eiendom har kjøpt påstående bygninger og festekontrakt for 50 millioner kroner, og er i oppstartsmøter med kommunen for å legge rammer for den videre utbygging. Hvor mye man kan bygge er fastlagt i Kommuneplan, og områdeplan og skal i prinsippet ikke endres. Men man skal ikke være rakettforsker for å forstå at det presses på for at dette byggetrinnet må bli minst like høyt og tett.

Det er politikerne som eventuelt skal gi signaler som avviker fra disse planene. Slik det er nå, er denne prosessen lukket for de fleste. Derfor vil vi ha en ny planprosess, som sikrere mer åpenhet og mer demokrati!

Mathiassen og Sørhaug hevder at det er satt av «betydelige» arealer til bydelspark. Ja det er satt av minimum 1800 kvadratmeter i Nye Kilen, og 4000 kvadratmeter i neste byggetrinn, men samtidig sies det i reguleringsbestemmelsene: «Det skal være mulig for allmennheten å gå gjennom området og mellom områdets tun, plasser og torg via passasjer under og gjennom bebyggelsen.»

Parken ligger inneklemt mellom 7 etasjes bebyggelse. Hva slags bydelspark er dette? Selv om vi ikke kjenner høyden på den nye bebyggelsen ennå, vil det helt sikkert ikke føles spesielt inviterende å slå seg ned i denne «parken»!

Carlsenkvartalet, område med muligheter

Høyre foreslår nå at kommunen skal forskuttere omlegging av veien. Det er en fornuftig tanke, og gjør at man kan tenke nytt. Politikerne avviste siste prosjekt med stort flertall. Utbygger venter på nye politiske signal, og da er det i realiteten åpent for å tenke nytt og kreativt.

Carlsenkvartalet må ikke bebygges med boliger, området kan med hell benyttes til andre formål. Flere har henvist til eksemplet i Kristiansand. Der har man fått en perle av et havnemiljø, med kanaler, brygger, butikker og serveringssteder – en magnet som trekker mye folk.

Sandefjord kan på samme måte etablere et maritimt miljø som knytter byen til sjøen. Poenget er at Carlsenkvartalet har et stort potensial. Det man trenger, er en idédugnad, der man ser på de mange mulighetene, og hva man ønsker for byen! Det er den siste sjønære tomten, og saken er faktisk så viktig at man bør ta seg tid, og trekke inn alle gode krefter.

Ordføreren har slått frampå med ideen om å forlenge fotgjengerstrøket i Thor Dahls gate helt ned til sjøen. Ideen har mye for seg, men da bør man ha noen tanker om hvordan den skal avsluttes, og hvilket miljø man ønsker seg rundt Thor Dahl-bygget.

Vi har fått en ny fin ferje. Den tar 500 biler, det tilsvarer 2,5 km med oppstilling av ventende biler. Det er selvsagt løsbart, men det hadde kanskje vært på sin plass med en samlet og helhetlig plan!

De politiske partiene har i varierende grad signalisert sine standpunkt, men en stor del av byens befolkning har også klare synspunkter. Det er snart valg, og vi merker oss dem som ikke ønsker det beste for byen.

Mine prioriteringer er klare:

• Rydd opp på Carlsenkvartalet og legg om veien.

• Utarbeid en ny helhetlig plan for byens sjøside.

• Vent med å ta standpunkt til hva Carlesenkvartalet skal brukes til.

• Reduserte byggehøyder i Kilenområdet, og lag en plan for Grønliområdet.