Gå til sidens hovedinnhold

Dette funkishuset er brannfarlig, og ble tømt for folk. Statsforvalteren tilbakekalte midlertidig brukstillatelse.

25. januar falt to avgjørelser med alvorlige konsekvenser for funkishuset i Øvre Åsenvei 5: Kommunen vurderte at huset ikke er tilstrekkelig brannsikkert, og vedtok at bruken måtte opphøre med øyeblikkelig virkning. Og statsforvalteren trakk tilbake den midlertidige brukstillatelsen.

For abonnenter