Ja, da kom 2021 og dessverre ikke med den starten vi hadde ønsket oss. Nok en gang må vi ta et skippertak for å redusere smitten i samfunnet, og igjen er det mange som går en usikker tid i møte. Næringslivet sliter, og midlertidigheten kan for mange bli en kommende konkurs. Det som nå er permitteringer og tap av inntekt midlertidig, kan for mange bli varig. Vi er heldige i Norge, vi har en økonomi som gjør det mulig å begrense omfanget av pandemien, og regjeringen må ta aktive grep før det er for sent.

SV fremmet i desember forslag i Stortinget om å redde sunne bedrifter fra konkurs i påvente av kompensasjonsordning, men fikk ikke de styrende partier med på dette. Det er beklagelig, og vi frykter konsekvensene ikke minst ute i disriktene hvor mindre og mellomstore bedrifter for eksempel innenfor reiselivet er i akutte vansker. Det må da være bedre å redde i forkant enn å forsøke å bygge opp i ettertid ? Vi vil i SV jobbe hardt for å begrense konsekvensene av de nødvendige tiltak vi nå må iverksette, vi skal leve også etter denne tunge tiden er over. Vi skal ta tiltakene på alvor, men da må regjerningen også ta konsekvensene på alvor før det er for sent.