– Høy fart med unge sjåfører bak rattet er årsak til mange alvorlige ulykker. Det samme med forbikjøringer og bruk av rusmidler. Likevel kan selv små irritasjoner i trafikken skape farlige situasjoner, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding.

Gjensidige har i en undersøkelse utført av Ipsos tatt pulsen og spurt flere tusen bilister om hva som irriterer dem mest i trafikken. I Vestfold har rundt 180 personer svart på spørsmålet.

– Ikke overraskende er det manglende bruk av blinklys, der 73 prosent sier at dette irriterer noe grenseløst, forteller Voll. Ellers er det mye frustrasjon over de som ikke klarer å overholde vikeplikten, sniking i kø eller at de presser seg frem når to felt blir ett, sier Voll.

I tillegg viser en tilsvarende undersøkelse at hele 7 av 10 bilister i Vestfold irriterer seg over andre som ligger under fartsgrensen.

– Med en liten holdningsendring kan irritasjonsmomenter reduseres og trafikken flyte bedre, sier Voll. Svaret er å ikke irritere seg over andres kjøreatferd.

I år har det vært rekordmange alvorlige ulykker langs norske veier. Hver og en av disse fører til stor sorg og enorme ringvirkninger for dem selv, familie, venner som blir rammet.

– Samtidig er det som undersøkelsen viser, kun småting som gjør at det koker over og kan resulterer i dumme avgjørelser, advarer Voll.

– Pust med magen og ikke la deg irritere over at andre tar seg friheter i trafikken, avslutter Voll.

Dette irriterer mest i trafikken i Vestfold

Alle tall i prosent.

 • Manglende bruk av blinklys – (73)
 • Overholder ikke vikeplikten – (51)
 • Folk som kjører for sakte i venstre felt – (42)
 • Kjører feil eller ikke holder riktig fil i rundkjøring – (40)
 • Sniking i køen – (35)
 • Presser seg inn der to felt blir til ett – (34)
 • Syklister i veien – (32)
 • Kø – (32)
 • Feil bruk av fletting – (22)
 • El-sparkesykler i veien – (20)
 • Campingbiler og bobiler – (10)
 • Veiarbeid – (6)

I undersøkelsen har rundt 180 personer i området og som disponerer bil svart på spørsmålet. Inntil fem svar har vært mulig