Samtidig går sektens åndelige leder ut og proklamerer at 2-3 dagers fri pr. år er nok! Og formaner alle til å ta i et ekstra tak på Brunstad i sommer! Makan til dobbeltmoral!

Om de derimot hadde åpnet møter og stevner for allmennheten, lagt TV-kanalen sin åpent ut, gjort dugnadsappene tilgjengelige for alle, så kunne både mediene, offentlige instanser og andre interesserte se og bedømme selv, for de har jo ikke noe å skjule! Eller skal vi stole på ledelsens beskrivelse?

Troverdig forklaring?

Etter å ha lest følgende fra et tidligere medlem av sekten, er jeg ikke sikker på om ledelsens forklaringer er troverdig:

Dugnad i dagens BCC er på et helt annet nivå i omfang, varighet og organisering. For ikke å snakke om overvåking: alt man gjør, registreres. Og ser man dertil på de virkemidler toppledelsen bruker for å mane til innsats, så er jeg ikke et øyeblikk i tvil. Dette er ikke bra! (……..)

Selvfølgelig er det et press. Det legger man jo helt åpenlyst opp til fra toppen. Man bruker de aller sterkeste virkemidlene man rår over, din samvittighet og ditt forhold til Gud. Dermed blir det ikke frivillig, men «frivillig». Jo, det er frivillig, sier de, og tenker kun på den rent juridiske siden av saken.

Lukker øynene

De lukker øynene fullstendig for at dette jo egentlig handler om noe helt annet: Det handler om noe så dyptgripende som samvittighet og oppriktige ønsker om å gjøre rett i Guds øyne. Og det handler om menn som vil bygge stort og flott, ja, gigantisk! Og disse mennene sier ganske direkte at de er «herrens profeter» og at det er Guds vilje at medlemmene skal bygge dette for dem. Den som er med på dette, er med på Guds sak. Og den som ikke er med? Ja, han har Djevelen til far. I dette ligger presset. I dette ligger vanviddet. I dette ligger bedraget. Utenfra er det ikke så vanskelig å se det. (……)

Ensidig virkelighetsforståelse

BCC har over tid bygget opp en svært ensidig virkelighetsforståelse og ikke minst selvbilde. Det har ikke vært rom for innvendinger innad, og kritikk utenfra har alltid vært ondskap. Nå har man tatt skrittet ut i den store verden, og da dukker utfordringene opp. For vurderingene utenfra samsvarer dårlig med eget selvbilde. (…)

Jeg synes beskrivelsen tydelig viser gapet mellom hvordan ledere i BCC fremstiller seg, og det bildet vi ser utenfra. Sekten er et lukket system, der kun medlemmer slipper inn på møter og har tilgang til det som faktisk formidles gjennom taler og «forkynnelse». Det som slipper ut, er enten «faktaopplysninger» fra ledelsen eller det som ex-medlemmer deler med omverden, for eksempel som her sitert fra den åpne FB-siden «Om Smiths venner».

Ikke overraskende

At Arbeidstilsynet har gransket omfanget og organiseringen av dugnadsarbeid og vurdert at dette ligger så tett opptil ordinært arbeid at Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse, er ikke overraskende. Som kjent driftes de mange «konferansesentrene», gjestegårdene, kafèene, Oslofjord/ Brunstad og de utallige menighetseide dugnadsselskapene med et fåtall ordinært ansatte, om noen! Brunstad er vel for tiden Vestfolds største byggeplass, uten at det reflekteres i antall arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen.

Her utgjør A-laget og bibelskoleelevene og øvrige frivillige en vesentlig ressurs. Konkurransevridning? Dugnadspress? Dugnad på grensen til ordinært arbeid?

Bedøm selv!