(Telemarksavisa): Mandag la FHI ut tall fra den ferskeste ukesrapporten på Facebook, der de prøvde å oppsummere det aller viktigste tallmaterialet noen måneder etter at nordmenn flest har blitt fullvaksinert.

– Er du i tvil om du ønsker å ta koronavaksine eller ikke? spør FHI på Facebook, og fortsetter:

– Tenker du at overskrifter i media som «Flere fullvaksinerte enn uvaksinerte innlagt på sykehus» og «Stadig flere fullvaksinerte blir smittet», er bevis på at vaksinene ikke fungerer slik de skal?

Beskyttelse

I innlegget ber FHI nordmenn om å ikke bare lese overskriftene, men også ta følgende med i vurderingen:

– Vi vet at ikke alle vaksinerte oppnår full beskyttelse. Det betyr at etter hvert som en større andel av den voksne befolkningen er vaksinert, vil naturlig nok også en større andel av de som smittes være vaksinerte. Noe annet er uunngåelig, all den tid vi ikke har vaksiner som beskytter oss 100 prosent mot smitte, skriver FHI videre.

Tall fra den ferskeste ukesrapporten er klare: Det ble rapportert om 135 nye covid-pasienter i uke 44.

Da rapporten ble publisert var vaksinasjonsstatus klar for 120 av de nye pasientene som ble innlagt med covid-19 som hovedårsak. Av disse var 47 % uvaksinerte og 51 % fullvaksinerte. De resterende to prosentene var delvaksinert eller hadde fått vaksinen de siste 21 dagene før innleggelsen, ifølge rapporten.

Her er det likevel noe viktig å bemerke seg, nemlig at antallet uvaksinerte nordmenn er langt lavere enn vaksinerte nordmenn.

Hvis man ser på per 100.000 nordmenn så ble 12 av 100.000 uvaksinerte nordmenn innlagt med covid-19 som hovedårsaken i forrige uke, med en medianalder på 47 år. Samme uke ble 1,5 av 100.000 vaksinerte nordmenn innlagt med covid-19 som hovedårsak, med en medianalder på 78 år.

– Lurt å takke ja

FHI oppsummerer det hele slik:

«Tallene levner imidlertid ingen tvil.

  • Smittes sjeldnere
  • Legges sjeldnere inn på sykehus
  • Trenger sjeldnere intensiv- og respiratorbehandling
  • Skrives raskere ut fra sykehus hvis de først havner der
  • Har lavere risiko for alvorlig sykdom og død som følge av covid-19
  • Smitter sjeldnere videre

... enn de uvaksinerte. Dette ser vi ikke bare i Norge – tall fra flere andre land viser det samme.

Det er lurt å takke ja til vaksinen.» avslutter FHI sitt Facebook-innlegg med.