Disse parkeringsplassene kan du ikke bruke på en god stund

Forberedelsene til rivingen av den gamle bebyggelsen er i gang. Det fører til færre parkeringsplasser og avstengt gjennomkjøring over Aagaards Plass.