Disse to har ett ord i hodet – ordet får konsekvenser for oss alle

Innsparinger. Innsparinger. Innsparinger. Det var ordet rådmannen og økonomisjefen gjentok oftest for å beskrive hva som skal prioriteres framover.