Disse varene er «alltid» på salg: Advarer mot tilbudsfelle

Av

Noen varer er oftere på salg i dagligvarebutikkene enn andre, og vi har sett på noen av disse.