Rødt Vestfold og Telemark har sett seg lei av at jernbaneutbyggingen i Norge bare er en parentes i samferdselspolitikken. Det er på høy tid at jernbanen oppdateres og utbedres skikkelig. Vi trenger en jernbane som kan konkurrerer med bil og fly. Derfor er vi svært negative til at dobbeltsporet jernbane helt til Skien nå er ute av nasjonal transportplan.

Fremover må Norge kutte drastisk i utslipp. Da er en effektiv og god jernbane en nøkkel til suksess. Jernbanen er nesten nullutslipp, mens vi vet at veitrafikk er den tredje største kilden til klimagassutslipp. Da er det ironisk at motorveiutbyggingen fortsetter, mens jernbaneutbygging legges på is. Det skulle vært motsatt.

Rødt Vestfold og Telemark mener at jernbanen ikke bare skal være et supplement til personbiler, lastebiler og flyreiser, den må være en reell konkurrent. En måte å sørge for dette på er en raskere jernbane som er rustet for mer trafikk. Vi ønsker dessuten å kombinere en bedre jernbane med rimeligere billettpriser, slik at jernbanen er tilgjengelig for alle.

I Vestfold og Telemark er jernbanen også svært viktig for å knytte fylket sammen, og for stedsutviklingen. Vi tror på en bosetting i hele landet, og en god og rask jernbane, med gode parkeringsmuligheter vil gjøre det lettere å jobbe og bo i hele vårt fylke.

Potensialet for vestfoldbanen er enormt. Mellom Holmestrand og Skien bor det 300 000 innbyggere som kan bruke jernbanen som sin viktigste transport over lengre distanser. Og med utbygging til Skien kan vestfoldbanen kobles på sørlandsbanen, og reisetiden til Kristiansand reduseres betydelig.

Rødt Vestfold og Telemark er på lag med fremtiden når vi ønsker satsing på jernbane. Spørsmålet er hvilket lag regjeringen er på?