Vegvesenet åpnet Dølebakken i sommer - så stengte naboene den igjen

Mange har lurt hvorfor Dølebakken den ene dagen har vært åpen, og den andre dagen stengt.