Dragkamp om 1,7 dekar LNF-sone på Store Bergan. Sp ble tungen på vektskåla.

Det ble kampvotering om innlemmelse av et LNF-område i boligprosjektet Hystad Vestre på siste møte i planutvalget. Jon Folkvord (Sp) ble tungen på vektskåla.