Drama i kulissene: – En forutsetning for arbeidet er åpenhet uten mistenkeliggjøring og skjulte agendaer

Samlokalisering av en administrasjon. En smal sak på papiret. Men et styre har måttet gi tapt i forsøket på å plassere Idrettens Hus og administrasjonen til idrettskretsen. Et annet styre skal, etter planen, ta en avgjørelse i november.