Lenge har alle møter i formannskapet og kommunestyret blitt livestreamet. Innbyggerne kan gå inn på kommunens hjemmeside under siden «Politikk og innsyn» og undersiden «Videooverføring formannskap og kommunestyre».

Møtene skjer på rådhuset – men det ble det en stopp på 12. mars. Alle politiske møter ble enten utsatt eller avlyst. Først 31. mars ble det første formannskapsmøtet arrangert – digitalt. Det samme ble møtet 21. april.

LES OGSÅ: Det meste fungerer bra «...men tapet av skatteinntekter vil bli voldsomt»

LES OGSÅ: Hastevedtak gir 28,7 millioner til byggearbeider

Kan få link

Tirsdag, onsdag og torsdag denne uka blir det en rekke nye digitale møter i hovedutvalgene og kommunestyret. Det er imidlertid kun møtet i kommunestyret torsdag som blir streamet.

– Men de som ønsker å følge møtene i hovedutvalgene kan henvende seg til meg og få link til møtene, sier rådmannssekretær Mette Wiik.

Alle opptak fra møtene i formannskapet og kommunestyret blir arkivert og kan ses til enhver tid.

Ifølge Wiik var det hektisk de første ukene å få de digitale løsningene på plass. Hun berømmer selskapene Microsoft og Decesions for løsningene.

– Det siste møtet i formannskapet gikk strålende, med ordføreren og jeg som møteledere på rådmannskontoret, i behørig avstand. Tilbakemeldingene fra poltikerne var også gode, selv om alle savner å møtes fysisk, sier Wiik.

Større utfordring

Når de 45 representantene i kommunestyret setter seg ved sine skjermer torsdag klokka 18.00 vil imidlertid møteavviklingen bli mer utfordrende enn når 13 representanter møtes i hovedutvalgene. Andre større møter viser imidlertid at det er fullt gjennomførbart. Blant annet ble møtet i fylkestinget, med 60 medlemmer, for noen uker siden gjennomført digitalt.

Selv om møtene i hovedutvalgene ikke blir streamet, blir de protokollført og arkivert på vanlig måte.