Hver og en av oss som pendler til jobben har i snitt tapt 3700 kroner i året på regjeringas kutt i pendlerfradraget. De som pendler lengst, taper mest.

Dette er usosial politikk, som straffer folk som ikke bor og jobber samme sted. I tillegg har dette en sterkt sentraliserende effekt.

Senterpartiet vil reversere Høyre og regjeringas kutt i pendlerfradraget. Du skal ikke tape penger på å bo et annet sted enn der du jobber.

Senterpartiet mener derimot at det er et gode at folk er villige til å pendle for å ha en jobb og bidra til samfunnet gjennom arbeid. For samfunnet er pendling gunstig siden det gir økt fleksibilitet i arbeidsmarkedet, sikrer økt sysselsetting og bedre tilgang på arbeidskraft. Pendling åpner muligheter for at flere kan bo der de selv ønsker.

Det kan selvsagt være slitsomt å få pendlertilværelsen til å henge sammen med et aktivt familieliv og en travel timeplan som skal gå opp. Derfor bør ikke de som bor et stykke unna jobben straffes for det, men heller få kompensert noen av de økonomiske utgiftene ved å være pendler. Senterpartiet vil derfor heve verdien av reisefradraget (pendlerfradraget).

Senterpartiet vil at det skal bo folk over hele landet, og vil derfor legge til rette for det i en ny regjering etter valget.