Du vet du er fra Sandefjord … når du mister utsikten … Hva sier du i dag, Cathrine?

Plan- og bygningsloven er en ja-lov. Dagens leder Cathrine Andersen (Frp) sa i likhet med resten av det politiske miljøet ja til Mosserød Hage. Men ville hun godkjent fortettingen i dag?