Handelens Miljøfond offentliggjorde rett før helgen hvilke aktører som mottar støtte til frivillig rydding av plastforsøpling fra årets utlysning. seks prosjekter i Vestfold og Telemark får tildelt over 1 million plastposekroner. Sandefjord dykkerklubb var en av søkerne til årets tildeling og har nå mottatt 250.000 kroner.

– Kjempehyggelig at vi har fått denne støtten, er det første lederen i Sandefjord dykkerklubb sier da vi overbringer nyheten om tildelingen.

Det koster å rydde

Utlysningen rettet seg primært mot mindre og lokale ryddetiltak, og organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner.

– Pengene vi får er øremerket til rydding i strandsonen, det er en øvelse som krever stor kapasitet og noe vi gjør hvert år. I fjor ryddet vi stort sett hele kyststrekningen i vårt område, sier Horn.


Han forteller at helt konkret skal midlene gå til kostnader av ryddeaksjonene, samt utgifter tilknyttet båt og utstyr.

Gjør det for allmennheten

– Det er våre medborgeres fritidsaktiviteter som nyter godt av den jobben vi gjør. Har du et favorittsvaberg eller en strand du pleier å besøke så er det store muligheter for at vi har vært akkurat der å ryddet, sier han.

I tillegg til dykkerklubben medlemmer er det ungdom fra videregående skole, og andre unge fra forskjellige organisasjoner som ofte deltar på ryddeaksjonene.

– Vi er ingen miljøorganisasjon, men en dykkerklubb som deler av vår kunnskap og øker bevisstheten rundt marin forvalting til andre. Vi har blant annet et tett samarbeid med IB-linja på SVGS. Der de bruker dette i sitt pedagogiske program, og i år er det mange elever med på dette prosjektet, forteller Horn.

Han lover mange ryddeaksjoner i løpet av det neste året.

Vil fjerne plastforsøplingen

– Frivilligheten er en bærebjelke i det norske opprydningsarbeidet, så vi er veldig glade for å kunne støtte frivilligheten i år igjen, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017 og er nå Norges største private miljøfond. Fondet er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast, og midlene kommer fra medlemmene som betaler 1 krone for hver plastbærepose de omsetter i Norge.

– 1-kroningen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å forebygge og fjerne plastforsøpling, øke ressursutnyttelse og gjenvinning av plast, og redusere plastbruk, herunder plastbæreposer, forteller Lind.

Dagens medlemmer omsetter rundt 82 % av alle plastbæreposer som omsettes i Norge, og representerer mer enn 10 000 butikker. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder og enkeltbutikker.