E18 åpner ikke for fullt før om én til to måneder

Nå har veivesenet bestemt seg for hvor mye de skal sprenge bort, men arbeidet med å få bort det ustabile fjellet ved E18 kan ta tid.