Gå til sidens hovedinnhold

Norge kan bli ledende i ny klima- og miljøindustri

Artikkelen er over 3 år gammel

Da jeg gikk ut av Sandefjord gymnas i 1971, var Norge gjenoppbygget etter 2. verdenskrig, og vi hadde avsluttet 100 år med hvalfangst og hadde verdensledende posisjon innen skipsfart.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandar kommune, der oldefar var ordfører, hadde i 30-årene 70 % av sin skatteinntekt fra hvalfangsten.  Jotun malingfabrikk står som et resultat av denne perioden, og med fremragende eierskap og ledelse er dagens posisjon etablert. 

Farfar var kaptein på hvalfangst og nabo til Odd Gleditsch, og far ble datapionér på Jotun med IBM fra tidlig på 1960-tallet, etter 50-årene som telegrafist og asdicmann på koffardi og hvalfangst med Thor Dahls rederi, mens Odd Gleditsch junior overtok i Jotun.  Nå er det 3. generasjon Odd Gleditsch som er styreleder. Fra begynnelsen i 1926 nærmer Jotun seg 20 mrd. NOK i global omsetning og har over 10% fortjenestemargin.

Maling er et ord for en organisk basert væske som størkner og beskytter.  EASL er en organisk væske som ikke størkner, men som kan justeres omtrent som en «nanoteknologisk persienne», og som er et flytende minne som kan styres og leses av en datamaskin.  EASL leder lys både for visning, skjuling, design/utseende, herigjennom befolkningsvarsling for samfunnssikkerhet, samt konsekvenser av lysenergi. 

Større potensial enn Jotun-maling

EASL åpner for større potensial og muligheter enn maling, ikke minst fordi det ikke trengs annen energi enn lyset selv for å styre molekylene i væsken.  Sammen med glass og andre bygningsmaterialer vil maling og EASL danne fremtidens digitale vinduer, fasader, bygninger, skilt, kjøretøy og infrastrukturer, samt «personlige assistenter» for de neste 100 år.  «Managing Light™ is Our Business». Lys er energi/miljø.

EASL muliggjør effektiviseringsbehovene innen energi, miljø, kommunikasjon og samfunnssikkerhet.  Dette er så stort og betydningsfullt at Staten må bli aktivt med – slik det har vært og er med forsvar, kommunikasjon og energi.  Dette er politikk på høyeste nivå, og må åpenbares for samfunnets ledende krefter både hjemme og ute – for samarbeid og felles utvikling.

Utviklingen kan skje trinnvist i «Fjordbølger», hver med globalt omsetningspotensial over 100 mrd. EUR per år:

1. EASL digitale plane og buede glass for digitale vinduer i bygninger og kjøretøy, samt skilt/befolkningsvarsling.

2. EASL digitale bøyelige og sammenrullbare produkter fra «rull-til-rull» produksjon.

3. EASL digital maling for overflater som kan skifte farge og gjøres gjennomsiktige og/eller farget.

4. EASL optisk databehandling. Blir EASL companion som neste verdensprodukt etter iPad/iPod og mobiltelefonen.

Kombinasjonen av ovennevnte, med smart programvare (QPIM) og prosessorintegrasjon i en helhetlig system- og samfunnsarkitektur, kan varsle/hindre natur- og menneskeskapte hendelser og trusler/terrorisme innen samfunnsstyring.

40 års historie

EASL flytende minne er utviklet gjennom 40 års historie som jeg har fått være med å utforme til dagens enestående posisjon og mulighet, sammen med 1.000 personer i Norge, England og andre land.  Røttene er maling, samband og data i arkitektur.

Jeg har konsipert PolyDisplay®, PolyFlex™, Vindauge™ og PolyPaint™ siden 1985, etter 8 år i Forsvaret/NATO som cyberoffisér og elektro/dataingeniør og deretter 6 år i statseide Kongsberg Våpenfabrikk som pioner og produktmarkedssjef i Norcontrol med radar- og databaserte systemer for kontroll og overvåking av store skip, havner og offshore områder, samt en tid i Kongsberg Automotive som ble avgjørende for forståelsen av denne utviklingen.  Med tilleggsutdanning fra BI, NTH, MCE, IMI, Stanford/IESE, fikk jeg en god strategisk forståelse av mulighetene, og etter samarbeid med bilfabrikkene i Europa, står PolyDisplay AS igjen som eneste norske deltaker i EUREKA Prometheus, det største F&U-prosjekt noensinne for utviklingen mot førerløs bil.  Vi var ledende i WG4 – Man Machine Interface (MMI) – og mottok 50 MNOK i støtte fra Forskningsrådet.  Hele prosjektet fikk 7 mrd. NOK fra EU. http://www.eurekanetwork.org/project/id/45.

Europa kan ta ledelsen

Fordi Norge prioriterte olje og gass, gikk de første 30 år med industriutvikling av dagens flatskjermer til Asia med Japan, Sør-Korea, Taiwan og Kina, i den rekkefølgen, til 300 fabrikker.  Nå kan vi i Europa ta ledelsen tilbake, med norsk teknologi.

Det er investert 1 mrd. NOK i EASL teknologiutvikling og referanseprosjekter med Europeiske bilfabrikker, Det norske Forsvaret, «blålysetater», samt ved utnyttelse av gjenkjøpsavtaler i forbindelse med anskaffelser av fregatter, kystradarer og nye jagerfly.  Det er de statseide ammunisjons- og forsvarsprodusentene som har nytt godt av den dominerende del av disse anskaffelsene, men – i tillegg til utvikling og salg av flere selskaper, primært Locus AS – er det også etablert en unik teknologi- og industriutviklingsplattform av Fjord Int’l. med PolyDisplay AS, som med kompetanse etter internasjonale regnskapsregler kan verdsettes til innskutt egenkapital, tilsvarende > ½ mrd. NOK ved aksjene i PolyDisplay AS.

Denne posisjonen er etablert med 560 aksjonærer, primært norske, og er basis for å etablere videre finansiering fra Staten ved Virkemiddelapparatet, nye nøkkelinvestorer og industripartnere i inn- og utland.  Det siste betydelige prosjektet vi hadde, var med jagerflyprodusenten SAAB, svenske Trafikverket og norske Vegdirektoratet, for dynamiske og digitale trafikkskilt som hadde utseende som et rent mekanisk skilt.  Det foreligger overbevisende rapport fra svenske Movea etter et helt års drift på E6 nord for Göteborg i all slags vær, der 9 av 10 sjåfører trodde dette var mekaniske skilt. 

Katastrofal misforståelse

Når vi nærmet oss volumproduksjon etter omfattende F&U og vellykkede prosjektleveranser til bilindustrien, Forsvaret og Vegmyndighetene, ble vi møtt med at «dette er utenfor vårt område» og «industrien kan ligge i lavkostland».  Dette er en katastrofal misforståelse!  Volumproduksjonen er den virkelig verdiskapende virksomheten, og den kan – for Nord-Europa – skje rimeligere i Norge enn i Asia ved automatisert høyt volum.  Dette begynner gradvis å bli forstått, heldigvis.

Staten eier verdier for 700 mrd. NOK ved noen få selskaper på Oslo Børs.  Siden 1970 er tusener av mrd. NOK investert i oppbyggingen av kompetanse i Statoil og annen kraftindustri.  Problemet er at dette miljøet ikke har kompetanse innen det nye og alternative vekstområdet som EASL representerer, og vi er derfor nødt til å skape en utvidet forståelse utenfor den etablerte industri – som drar alle investeringer til seg.  Det foreligger ingen strategi for Norge/Statens utvikling av sitt eierskap, og i møte med statssekretær Dilek Ayhan i NFD forrige måned fikk vi klar forståelse av at dette fortsatt er Regjeringens holdning; å la ting fortsette «som før».  Imidlertid bedyret hun at Regjeringen hadde arbeidet intenst for å endre Virkemiddelapparatet, og hun oppfordret til fornyet kontakt med tilbakemelding til henne for de første 250 MNOK.

Tankesmien Agenda har produsert en utmerket rapport om dette. Kunnskapen er den makt og motivasjon vi har, og jeg håper av hele min sjel å makte å formidle dette!  WWF Norge, med generalsekretær Nina Jensen i spissen, har publisert at norsk petroleumssektor subsidieres med 25 milliarder NOK årlig, primært ved boring av «tomme hull».  For et par år siden var det et debattprogram med Erna Solberg, Trine Skei Grande og daværende sjef i Statoil på NRK «Debatten», der det ble tydelig at det er Regjeringen som må på banen for å skape ny og komplementære industri, for Statoil blir ved sin «lest».

Trenger startfinansiering

For å skape denne nye industrien, med alle positive ringvirkninger, som lønnsom omsetning på dimensjon >2.000 mrd. NOK per år, 400.000 nye arbeidsplasser, energi, miljø, samfunnssikkerhet ved sanntids befolkningsvarsling (Anders Behring Breivik hadde ikke kommet til Utøya) med reduksjon av typisk 50% av ulykker skapt av natur, vei/trafikk og terrorisme, trenger vi en startfinansiering på 250 MNOK – tilsvarende et par borehull.  Dette vil dekke reetablering av PolyDisplay AS med produksjon av EASL, starten av videre utvikling for nye «bølger» sammen med SINTEF og andre, nye demonstratorer i tillegg til hva vi har her i Sandefjord, samt en referansefabrikk for håndtering av opptil en million kvadratmeter glass med EASL flytende minne for digitale vinduer til bygg og kjøretøy, samt trafikkskilt.  I løpet av en 3-årsperiode kan dette være etablert til en lønnsom Skandinavisk virksomhet med opptil 200 ansatte og vekst til en omsetning på dimensjon 2 mrd. NOK.   Fabrikken kan ligge i «Skagerrak» der lokalene etter SAAB i Trollhättan er et tenkelig alternativ. 

PolyDisplay AS med sin EASL produksjon kan ha som mål å bli «nabo til Jotun» i Sandefjord – som påstår «å tenke stort».  Parallelt vil det bygges allianser for storproduksjon i for eksempel Tyskland, der Thyssenkrupp arbeider for en ubåtkontrakt på 30 mrd. NOK, og det burde gi mer enn våpenindustri.  Avtalen med Israel kan gi vekst og samarbeid i Midtøsten, osv.

Jeg håper med dette å ha skapt en gnist for å tenne en ny ild – for «begeistringens rullende fond».  Alt for Norge!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.